Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc chia sẻ các theme... đã hoàn thiện (nhưng chưa được duyệt tại NukeViet Store http//nukeviet.vn/vi/store/) để mọi người tải về sử dụng thử và đóng góp ý kiến hoàn thiện module.
- Với các module lớn có nhiều người sử dụng và có nhiều câu hỏi, tác giả module có thể đề nghị ban quản trị tạo 1 chuyên mục mới.
- Vui lòng không gửi các câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp vào đúng chủ đề, Không tạo các câu hỏi mới tại đây! Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#173713 gửi bởi bakashin93
Ngày 12 Tháng 11 2015 , 23:39
Cho mình hỏi chút?? sau khi cài module tkblop vào rồi chạy thấy chạy tốt... nhưng khi "cấu hình TKB" thay đổi thông tin trường hoặc ngày ban hành, ngày giờ vào học trong quản trị admin thì vẫn báo "cấu hình cho TKB thành công" nhưng kết quả không thay đổi... Như vậy là lỗi gì vậy mọi người??? ai pro chỉ em vơi??? thank nhìu2 [-O< [-O< [-O<