Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc chia sẻ các theme... đã hoàn thiện (nhưng chưa được duyệt tại NukeViet Store http//nukeviet.vn/vi/store/) để mọi người tải về sử dụng thử và đóng góp ý kiến hoàn thiện module.
- Với các module lớn có nhiều người sử dụng và có nhiều câu hỏi, tác giả module có thể đề nghị ban quản trị tạo 1 chuyên mục mới.
- Vui lòng không gửi các câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp vào đúng chủ đề, Không tạo các câu hỏi mới tại đây! Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#181060 gửi bởi huynhphuochai
Ngày 31 Tháng 10 2016 , 19:46
Chào các tiền bối và các bạn! mình mới vọc nuke có một số câu hỏi muốn hỏi các bạn mong các bạn giúp đỡ!
Mình muốn làm modul laws, lịch học, tổ chức ... hai hoặc ba cấp thì phải làm sao?
VD: Văn bản
-> Văn bản nội nộ
-> Văn bản điều hành
-> Văn bản đoàn thể -> công đoàn, đoàn thanh niên ...
Xin cám ơn các bạn nhiều!

(trích lại từ bạn ở trên) . Help !!!!!!!!!!!
#184972 gửi bởi huynhphuochai
Ngày 15 Tháng 06 2017 , 05:41
Hỏi về thể hiện số trang trên laws 3.4. Ví dụ hiện trang 1 2 3... Trang sau. Mình mướn thay 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 14 15 trang sau.

Trước là mình muốn thể hiện nhiều trang hơn 123 ... Nhờ cao thủ chỉ giáo. Thanks !
#184973 gửi bởi huynhphuochai
Ngày 15 Tháng 06 2017 , 05:42
Hỏi về thể hiện số trang trên laws 3.4. Ví dụ hiện trang 1 2 3... Trang sau. Mình mướn thay 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 14 15 trang sau.

Trước là mình muốn thể hiện nhiều trang hơn 123 ... Nhờ cao thủ chỉ giáo. Thanks !