#33032 gửi bởi hienktktdl
Ngày 15 Tháng 05 2009 , 01:32
Đã sửa hoàn thành một Slide tin mới theo phong cách yahoo với 2 phiên bản khác nhau. Mời các bạn down về dùng thử và cho ý kiến.
Đặc điểm sử dụng menu javaScript, menu hoạt động đồng bộ với Slide ảnh và title bài viết.
Slide chỉ dùng thẻ DIV nên hình ảnh không bị méo và được canh đúng với layout của theme mới.
Để dùng với theme khác. Các bạn mở tập tin files\tpniceslideshow.css
Canh chiều rộng, chiều dài của Slide tại
Mã: Chọn hết
/*SlideShowchieu caoxchieu rong*/
#TPNiceSlideShow {
height: 300px;//Chiều cao Slide
width: 335px;//chiều rộng Slide
float: left;
}

Chiều rộng và cao của phần thể hiện Title trên Slide
Mã: Chọn hết
.TPNiceSlideShowGallery .slideInfoZone {
height: 100px;//Chiều cao
width: 335px;//Chiều rộng
background: #333333;//Màu nền
position: absolute;
left: 0%;
top: 67%;
margin-top: 0px;
margin-left: 0px;
}
Thay đổi chiều dài phần thể hiện menu
#TPNiceSlideShowMenu div {
height: 50px;
width: 178px;
}


Cài đặt:
Chép thư mục files vào Webroot (ngang cấp với mainfile.php)
Chép file slide.php vào thư mục themes (ngang cấp với theme.php)
Chèn Slide vào Theme
Ví dụ chèn vào theme nv_silver
Mở file theme.php
Chèn đọan code sau vào trong function themeheader() ngay dưới hàm mod_title(); (dòng 239)
Mã: Chọn hết
opentable();
if (file_exists("".INCLUDE_PATH."themes/".$ThemeSel."/slide.php") && $home)
{
echo "<tr><td>\n";
include("".INCLUDE_PATH."themes/".$ThemeSel."/slide.php");
echo "</td></tr>\n";
}
closetable();


Phiên bản 1
Số lượng bản tin thể hiện là 6;
Giống yahoo
Demo http://test.ktktdl.com/index.php
Phiên bản 2
Số lương bản tin >=7 , thay đổi ở biến $num=n (trong file slide.php) với n là số lượng bản tin tương ứng với số mục menu. Nếu số lương bản tin ít hơn 7 sẽ không có hiệu ứng của scrollbar
Demo http://cntt.ktktdl.com/index.php

Vẫn đang code một số dạng Slide khác nhằm phong phú thêm cho các trang tin nukeviet.
Đính kèm
(38.82 KB) Đã tải về 2.052 lần
(40.59 KB) Đã tải về 2.057 lần
(69.12 KB) Đã tải về 1.471 lần
(75.23 KB) Đã tải về 1.700 lần

http://ktktdl.edu.vn
#33056 gửi bởi hienktktdl
Ngày 15 Tháng 05 2009 , 08:19
copy thiếu cái đuôi các ông anh làm ơn rename lại giúp slide --> slide.php hi hi.
Khi chèn trên các theme khác sẽ có hiện tượng xuống dòng nhớ thay đổi theo hướng dẫn ở trên (chiều rộng Slide + chiều rộng menu = chiều rộng block giữa.) :x

http://ktktdl.edu.vn
#33107 gửi bởi hienktktdl
Ngày 16 Tháng 05 2009 , 04:19
Gần 40 lượt tải cho mỗi phiên bản mà không ai báo lỗi gì chắc là không có vấn đề gì nhỉ!!! :D
Nói thế thui chứ CSS cần phải cải tiến mới đẹp như nhận xét của bác nghebao
bạn nào rành photoshop có thể design lại các file ảnh nền của menu file image002.gif thể hiện phần menu chạy, file bgmenu00.png là ảnh nền của các mục menu. Bảo đảm mượt :P

http://ktktdl.edu.vn
#33183 gửi bởi hienktktdl
Ngày 16 Tháng 05 2009 , 22:52
HoaiNamDr đã viết:Rất tuyệt, mình đã thay cho cái slide cũ của theme newbie, trông hay, cảm ơn anh hienktktdl

Chà chạy trên theme newbie trông cũng đẹp đấy chứ.
PS: bác sỹ xem lại CSS co lại chiều rông menu một tý kẻo khi chạy trên ie bị lỗi :D

http://ktktdl.edu.vn