#183915 gửi bởi haiduongdt
Ngày 16 Tháng 04 2017 , 11:19
Gửi các bác code https://bachngochaiduong.org
Vào data/config/ cấu hình ở 2 file: hd_config.php và config_global.php cho phù hợp với user và data của các bạn.
Database nằm trong file nén.
Tài khoản : Hướng dẫn lấy lại mật khẩu nukeviet
Link tải: https://drive.google.com/file/d/0B91gkhc86NLpZXF5MFNDcU91R3M/view?usp=sharing

Bạch Ngọc Hải Dương
Email: haiduongbachngoc@gmail.com