Nội quy chuyên mục: Đây không phải mục support. Chỉ thảo luận các vấn đề liên quan đến code đang phát triển tại [url14qaivcv]http//code.nukeviet.vn[/url14qaivcv] và các vấn đề tồn tại cũng như đề xuất cải tiến hệ thống.
#171384 gửi bởi thinhkpt
Ngày 04 Tháng 08 2015 , 21:29
Đang fix lỗi slide, một số trình duyệt hiển thị còn lại thì lỗi. Xong sớm sẽ có link down.
Anh em nào có slide banner kèm link khi banner slide thì up lên cho mình test với theme này với.
Nuke 3.4.02