Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc thảo luận phát tluanajthemeblock và các tính năng mới cho hệ thống.
- Tên topic chính là tên Block, Module, Theme. Không được đặt tên Block, Module, Theme trùng với Block, Module, Theme đã có.
- Các thảo luận cho block nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không gửi câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#159791 gửi bởi nguyenhuyhaiaybb
Ngày 01 Tháng 08 2014 , 05:55
Mình tải về và chạy dc rồi, nhưng k hiểu sao khj trỏ chuột vào 1 thông báo nào đó thì nó k chịu dừng lại mà cứ chạy 1 mạch. Ai biết code cho nó dừng lại khj trỏ chuột vào k? Giúp mình với!