#185943 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 07 Tháng 08 2017 , 20:49
kasim006kasim006 đã viết Như tiêu đề . Bạn nào biết cách làm ơn chỉ cho mình với . Setup xong hết thì sau khi đăng nhập nó trắng hết . Trắng luôn trang ngoài .

Bạn cài nó trên hosting hay trên localhost?


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/
#185951 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 07 Tháng 08 2017 , 23:17
kasim006kasim006 đã viết Hosting của pavietnam. Php 7.1.7 nuke 4.1

Bạn xem base64 xem mở chưa nhé, cái đó mà tắt thì login xong nó lại đẩy ra ngay :D đã từng bị và phải kêu nhà cung cấp hosting mở lại. Nếu cpanel thì bạn tự mở lại được đó


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/