Nội quy chuyên mục: [list=1hxe3vns3][*hxe3vns3]Forum này là nơi thảo luận của nhóm dịch giả cho NukeViet [urlhxe3vns3]http//translate.nukeviet.vn[/urlhxe3vns3][/*mhxe3vns3]
[*hxe3vns3]Để tham gia dịch cho NukeViet, mời bạn đọc topic và xem hướng dẫn tại đây [urlhxe3vns3]http//nukeviet.vn/phpbb/viewtopic.php?f=22&t=10852[/urlhxe3vns3][/*mhxe3vns3]
[*hxe3vns3]Vui lòng thảo luận bằng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh.[/*mhxe3vns3][/listohxe3vns3]
#88223 gửi bởi laser
Ngày 09 Tháng 06 2011 , 21:10
Please state the following information:
Mã: Chọn hết
Files:
Lang_key:
Language (or terms) are used:
Revised proposal:

Please notify us right away at this topic!
You can download the latest language pack for Nukeviet at this link: http://translate.nukeviet.vn/vi/translate/download/

===============Tiếng Việt==================
Báo báo về những từ dịch chưa đúng, các thuật ngữ chưa được thống nhất.

Vui lòng nêu các thông tin sau:
Mã: Chọn hết
Tệp tin:
Lang_key:
Ngôn ngữ (hoặc thuật ngữ) đang sử dụng:
Đề nghị sửa lại thành:

Hãy gửi thông báo cho chúng tôi ngay tại topic này!
Các bạn có thể download gói ngôn ngữ mới nhất dành cho NukeViet mà các dịch giả đang thực hiện tại đây: http://translate.nukeviet.vn/vi/translate/download/

Mọi nẻo đường đều dẫn tới tương lai!