Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc phát triển các theme và các tính năng mới cho hệ thống.
- Tên topic chính là tên Theme. Không được đặt tên Theme trùng với Block, Module, Theme đã có.
- Các thảo luận cho theme nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không gửi câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#173161 gửi bởi delta1042
Ngày 11 Tháng 10 2015 , 23:24
Các bạn hướng dẫn mình sửa giao diện này với. khoảng cách hình ảnh và chữ xa nhau. baner sổ tay thư ký và sổ tay thẩm phán cũng cách xa làm thế nào để chỉnh cho khoảng cách gần nhau. Mình chạy trên http://localhost/. Xin cảm ơn
Hình ảnh