Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc phát triển các theme và các tính năng mới cho hệ thống.
- Tên topic chính là tên Theme. Không được đặt tên Theme trùng với Block, Module, Theme đã có.
- Các thảo luận cho theme nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không gửi câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#154129 gửi bởi duongvks
Ngày 20 Tháng 03 2014 , 23:10
ai chỉ mình Chèn Banner Flash vào themes default với em chèn toàn bị lỗi này

Hình ảnh

đây là code flash :
Mã: Chọn hết
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="950" height="200">
<param name=movie value="fl.swf" />
<param name="wmode" value="transparent" />
<param name="play" VALUE="true" />
<param name="loop" VALUE="true" />
<param name="quality" value="low" />
<embed src="fl.swf" quality="low" wmode="transparent" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="950" height="200">
</embed>
</object>


Đường dẫn của em tới file fl.swf là : duongvks.byethost7.com/themes/default/images/fl.swf

demo: duongvks.byethost7.com
#154337 gửi bởi chicohomnay
Ngày 24 Tháng 03 2014 , 09:22
<!-- BEGIN: mod_title -->
<div class="main">
<div class="breadcrumbs">
<a title="{LANG.Home}" href="/"><img src="/themes/forum/images/icons/home.png" alt="{LANG.Home}" /></a>
<!-- BEGIN: breakcolumn -->
<span class="spector">&nbsp;</span>
<a class="highlight" href="{BREAKCOLUMN.link}" title="{BREAKCOLUMN.title}">{BREAKCOLUMN.title}</a>
<!-- END: breakcolumn -->
</div>
</div>
<!-- END: mod_title -->


Cho mình hỏi một câu rất ngu với nhé. Mình dân newbie
Dùng cái Soft gì để chỉnh sửa mấy cái file css hoặc tpl để nó được ra các dòng như vậy nhỉ ?
Mình dùng Notepad ++ , ngay cả Microsoft Epression Web nó cũng chỉ hiện có 1 dòng kéo ngang duy nhất. Mò hoa cả mắt chẳng biết chỉnh sửa thế nào:(
#154342 gửi bởi nhimthulinh
Ngày 24 Tháng 03 2014 , 14:40
chicohomnay đã viết:Thank bạn nhiều,
Mà có soft nào dùng offline được không bạn nhỉ ?

xem qua bài này bạn
viewtopic.php?f=117&t=23053

Cộng đồng Nuke Việt Nam https://www.nuke.vn/
nhận rip y chang tất cả các loại website cho nukeviet, giao full code , tốc độ nhanh ...
http://pacorp.vn
Skype/Yahoo: nhimthulinh08
Email: ngocanh@pacorp.vn
Fb: fb.com/nhimthulinh08
Call: 0904.9999.55
#154582 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 29 Tháng 03 2014 , 02:41
chicohomnay đã viết:Hình ảnh

Có vài chữ nữa thôi mà nó không hiện nốt lại hiện ...
Mình mò mãi trong file themes\default\modules\menu\ver_2_level.tpl nhưng vẫn không được, các cao thủ chỉ giúp với ạ
Thank nhiều


Khi tạo block, có phần cho chọn số lượng ký tự hiển thị, mặc định là 22 thì phải. Bạn chỉnh lại cho hợp !

Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/
#154761 gửi bởi linhth
Ngày 02 Tháng 04 2014 , 03:44
Nhờ các bạn giúp: theo ảnh của chicohomnay thì tôi muốn thay đổi màu chữ chuyên mục, ví dụ chỉ thay đổi màu chữ của chuyên mục "Phòng tổ chức cán bộ", mẫu chữ của các chuyên mục còn lại giữ nguyên.
Trân trong cảm ơn
#156731 gửi bởi khoitp
Ngày 13 Tháng 05 2014 , 05:51
Tôi đã xem và tìm được các nơi để thay thế như bài viết hướng dẫn. Nhưng khi sửa xong thì chạy trang web trên localhost, trang web cũng y chang vậy. Chẳng thay đổi gì cả. Tôi cài nukeviet 3.4.02. Xin nhờ giúp. Cám ơn!!!