#182493 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 26 Tháng 02 2017 , 06:54
Plugin này thêm vào trình soạn thảo của NukeViet, giúp trình soạn thảo hỗ trợ chèn video vào bài viết với trình phát là jwplayer.

Tải về: https://nukeviet.vn/vi/store/other/jwplayer-plugin-for-ckeditor/
Hướng dẫn cài đặt: https://github.com/hoaquynhtim99/jwplayer-plugin-for-ckeditor/blob/4.1.01/README.md
Kho code: https://github.com/hoaquynhtim99/jwplayer-plugin-for-ckeditor
Báo lỗi: https://github.com/hoaquynhtim99/jwplayer-plugin-for-ckeditor/issues
Thảo luận: https://nukeviet.vn/vi/forum/Plugin-Jwplayer-cho-Ckeditor-tren-NukeViet-4-t41194/
Sửa lần cuối bởi hoaquynhtim99 vào Ngày 26 Tháng 02 2017 , 06:58, với tổng số 1 lần sửa.

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#182546 gửi bởi canary_hy
Ngày 28 Tháng 02 2017 , 19:56
hoaquynhtim99 đã viết Plugin này thêm vào trình soạn thảo của NukeViet, giúp trình soạn thảo hỗ trợ chèn video vào bài viết với trình phát là jwplayer.

Tải về: https://nukeviet.vn/vi/store/other/jwplayer-plugin-for-ckeditor/
Hướng dẫn cài đặt: https://github.com/hoaquynhtim99/jwplayer-plugin-for-ckeditor/blob/4.1.01/README.md
Kho code: https://github.com/hoaquynhtim99/jwplayer-plugin-for-ckeditor
Báo lỗi: https://github.com/hoaquynhtim99/jwplayer-plugin-for-ckeditor/issues
Thảo luận: https://nukeviet.vn/vi/forum/Plugin-Jwplayer-cho-Ckeditor-tren-NukeViet-4-t41194/

Cảm ơn @hoaquynhtim99 nhé!, mình đã fix được lỗi video #2035 với hướng dẫn trên .