#188346 gửi bởi duyhiep
Ngày 05 Tháng 04 2018 , 19:53
Mình đang xây dựng 1 web nuke chạy online và 1 phần mềm winform, từ phần mềm kết nối web để lấy dữ liệu đổ về sql server được rồi, nhưng do insert theo kiểu tuần tự từng dòng nên nó hạn chế rất nhiều về tốc độ xử lý, dữ liệu của web khoản 6000 dòng ổng load cỡ 10 phút mới xong.
nhờ anh em có kinh nghiệm về cơ sở dữ liệu có phương pháp nào thêm dữ liệu vào sql nhanh hơn ko? Ngoài việc bắt buộc phải chạy từng dòng lệnh như vậy?
Cảm ơn anh em, chúc anh em sức khỏe!

email: vuduy1502@gmail.com
#188465 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 16 Tháng 04 2018 , 03:01
SQl chạy tuần tự chứ bạn mà cho nhồi một phát cùng lúc thì treo luôn hệ thống là phải rồi. Bởi khi mà thực hiện insert vào database thì nó còn phải sinh id theo thứ tự

Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/
#188644 gửi bởi duyhiep
Ngày 06 Tháng 05 2018 , 08:43
Oh, sau 1 thời gian ngâm cứu thì mình có giải pháp sử dụng reader, kết hợp cho chạy 1 thead riêng trong c#, nói chung cũng đã tạm ổn, thời gian xử lý cũng nhanh hơn 50% so với ban đầu.
bạn nào còn lăn tăn chổ ấy có thể nghiên cứu về reader là ổn.

email: vuduy1502@gmail.com