Nội quy chuyên mục: Với người báo lỗi:
- Chuyên mục này dùng để báo lỗi cho bộ code gốc NukeViet được phát hành. Các module không thuộc hệ thống vui lòng báo lỗi trong các chuyên mục riêng.
- Đề nghị tìm kiếm trước khi gửi bài, tránh báo lỗi trùng lặp.
- Mọi thông báo lỗi vui lòng cung cấp các thông tin về phiên bản NukeViet 3, môi trường thử nghiệm (Máy chủ, phiên bản php, phần mềm server, trình duyệt bạn sử dụng....). Kèm theo ảnh chụp hoặc thông báo lỗi.
- Các bài viết không đầy đủ thông tin chúng tôi sẽ xóa và không báo lại.

Với đội code:
- Kiểm tra các báo lỗi của người sử dụng gứi tới (qua email, forum hoặc trên code) để liệt kê tập trung một chỗ và trả lời kịp thời.
- Kiểm tra và trả lời người báo lỗi kịp thời. Nếu có thể, hãy link đến bản fix lỗi.
#68645 gửi bởi bungbu84
Ngày 13 Tháng 10 2010 , 03:57
Note: You are not signed in as member!
Cookie Expired! Please Re-Login!

Đây là dòng lối với các trình duyệt FF, Chrome, IE8 khi đăng nhập ở diễn đàn xong trở lại trang chủ sẽ xuất hiện dòng thông báo trên, và hệ thống tự logout thành viên. Mặc dù đã lựa chọn "tự động đăng nhập mỗi lần ghé thăm" vẫn bị vậy. Test trên winxp sp2 và win 7 đều cho kết quả tương tự. Trên IE6 thì hoạt động tốt, cookie được lưu lại trên IE6 nên không bị logout.

Đề nghị BQT xem lại. Có thể đây cũng là vấn đề của mã nguồn nukeviet (vì mình không dùng chung forum với nukeviet nên không rõ)

-----------------------------------