#175769 gửi bởi jukido88
Ngày 14 Tháng 03 2016 , 10:32
Cho mình hỏi làm sao để add module vào Nukeviet 4.0 RC được vậy mọi người ? Sẵn tiện mình lỡ cài 4.0 rồi giờ muốn xún lại 3.4 được ko mn ? Mình tải bản 3.4 về copy vào nó cứ báo thế này :

Fatal error: Cannot declare class Error, because the name is already in use in D:\xampp\htdocs\vapevn\includes\class\error.class.php on line 26

Mình là gà nên mong mn chỉ giáo
#175770 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 14 Tháng 03 2016 , 21:15
Để add module vào NukeViet RC bạn vào admin => Mở rộng (Menu ngang) có nút "Cài đặt gói ứng dụng" nhấp vào đó để cài, hoặc có thể cài trực tiếp các ứng dụng từ NukeViet Store bằng cách chọn các menu bên dưới (Tại phần ứng dụng - menu dọc).

NukeViet 4 không xuống 3 được, bạn có thể xuống bằng cách cài lại từ đầu.

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com