Nội quy chuyên mục: [list=1hxe3vns3][*hxe3vns3]Forum này là nơi thảo luận của nhóm dịch giả cho NukeViet [urlhxe3vns3]http//translate.nukeviet.vn[/urlhxe3vns3][/*mhxe3vns3]
[*hxe3vns3]Để tham gia dịch cho NukeViet, mời bạn đọc topic và xem hướng dẫn tại đây [urlhxe3vns3]http//nukeviet.vn/phpbb/viewtopic.php?f=22&t=10852[/urlhxe3vns3][/*mhxe3vns3]
[*hxe3vns3]Vui lòng thảo luận bằng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh.[/*mhxe3vns3][/listohxe3vns3]
Thông báo Bài viết mới nhất
Hướng dẫn xây dựng gói ngôn ngữ cho NukeViet 3.0
gửi bởi laser  08:14 11/06/2010  72 Bài viết   25315 Lượt xem
gửi bởi quangpc
09:55 03/11/2012
Thông báo thay đổi cách đăng nhập trên translate.nukeviet.vn
gửi bởi hoaquynhtim99  12:40 04/11/2011  6 Bài viết   5744 Lượt xem
gửi bởi hoaquynhtim99
17:55 16/07/2012
Chủ đề Bài viết mới nhất
Khôi phục lại hệ thống từ chủ nhật 10-07-2011 04:30:25 AM
gửi bởi hoaquynhtim99  23:03 10/07/2011  0 Bài viết   4238 Lượt xem
gửi bởi hoaquynhtim99
23:03 10/07/2011
Report of the word translation is not correct...
gửi bởi laser  08:10 10/06/2011  0 Bài viết   4227 Lượt xem
gửi bởi laser
08:10 10/06/2011
Tình trạng cập nhật các gói ngôn ngữ cho NukeViet 3.0
gửi bởi vuthao  23:39 12/08/2010  13 Bài viết   7781 Lượt xem
gửi bởi laser
15:10 05/05/2011
Hãy dịch giúp từ Anh sang Việt (module thời tiết)
gửi bởi anhtu  18:47 17/01/2011  11 Bài viết   11528 Lượt xem
gửi bởi ngoctu2008
23:33 22/01/2011