Nội quy chuyên mục: [list=1hxe3vns3][*hxe3vns3]Forum này là nơi thảo luận của nhóm dịch giả cho NukeViet [urlhxe3vns3]http//translate.nukeviet.vn[/urlhxe3vns3][/*mhxe3vns3]
[*hxe3vns3]Để tham gia dịch cho NukeViet, mời bạn đọc topic và xem hướng dẫn tại đây [urlhxe3vns3]http//nukeviet.vn/phpbb/viewtopic.php?f=22&t=10852[/urlhxe3vns3][/*mhxe3vns3]
[*hxe3vns3]Vui lòng thảo luận bằng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh.[/*mhxe3vns3][/listohxe3vns3]
Thông báo Bài viết mới nhất
Hướng dẫn xây dựng gói ngôn ngữ cho NukeViet 3.0
gửi bởi laser  21:14 10/06/2010  72 Bài viết   29468 Lượt xem
gửi bởi quangpc
22:55 02/11/2012
Thông báo thay đổi cách đăng nhập trên translate.nukeviet.vn
gửi bởi hoaquynhtim99  01:40 04/11/2011  6 Bài viết   6812 Lượt xem
gửi bởi hoaquynhtim99
06:55 16/07/2012
Chủ đề Bài viết mới nhất
Khôi phục lại hệ thống từ chủ nhật 10-07-2011 04:30:25 AM
gửi bởi hoaquynhtim99  12:03 10/07/2011  0 Bài viết   5036 Lượt xem
gửi bởi hoaquynhtim99
12:03 10/07/2011
Report of the word translation is not correct...
gửi bởi laser  21:10 09/06/2011  0 Bài viết   4992 Lượt xem
gửi bởi laser
21:10 09/06/2011
Tình trạng cập nhật các gói ngôn ngữ cho NukeViet 3.0
gửi bởi vuthao  12:39 12/08/2010  13 Bài viết   8782 Lượt xem
gửi bởi laser
04:10 05/05/2011
Hãy dịch giúp từ Anh sang Việt (module thời tiết)
gửi bởi anhtu  06:47 17/01/2011  11 Bài viết   14409 Lượt xem
gửi bởi ngoctu2008
11:33 22/01/2011