Nội quy chuyên mục: Để được trợ giúp nhanh nhất, vui lòng cung cấp các thông tin về phiên bản NukeViet 3, môi trường thử nghiệm (Máy chủ, phiên bản php, phần mềm server....).
#147686 gửi bởi higo123
Ngày 14 Tháng 10 2013 , 10:20
Khi site bị mất file nào đó tuy hiếm gặp nhưng có nguyên nhân do lỗi trong lúc chuyển server. Theo tôi nghĩ file config_global.php là file chỉ đọc dữ liệu sau khi đã cấu hình xong. Do đó không nên CHMOD ở chế độ 777, mà nên chuyển sang 644 thậm chí là hơn thế.