#162164 gửi bởi ngoctan215
Ngày 13 Tháng 10 2014 , 01:09
Chào các bác, mong các bác giúp đỡ em, hiện tại em đang gặp vấn đề không hiển thị đủ các catalog phần danh mục, danh mục "thiết bị hd-3d" của em có 6 danh mục con, nhưng khi hiện thị nó chỉ có 4. mong các bác giúp đỡ.thanks all! :-S
Hình ảnh
#162216 gửi bởi dangdinhtu
Ngày 14 Tháng 10 2014 , 12:03
thuộc tính css của bạn cần sửa lại là
.box-submenu{height: auto !important;} mặc định của bạn đang bị giới hạn chiều cao của class box-submenu nên nó bị vậy

Diễn đàn Nukeviet mới do Mình và Nhím thủ lĩnh thành lập các bạn ghé qua học tập trao đổi nhé https://forum.nuke.vn/
#162250 gửi bởi ngoctan215
Ngày 15 Tháng 10 2014 , 07:47
dangdinhtu đã viết:thuộc tính css của bạn cần sửa lại là
.box-submenu{height: auto !important;} mặc định của bạn đang bị giới hạn chiều cao của class box-submenu nên nó bị vậy

thanks bác để em tìm và sửa :) cái này thường sửa trong css hả bác
#162259 gửi bởi ngoctan215
Ngày 15 Tháng 10 2014 , 13:08
đây là code phần box-submenu các bác chỉ em cần sửa chỗ nào . thanks ! em mới dùng nên không biết nhiều mong các bác chỉ bảo giúp em hiihi
Mã: Chọn hết
body {
color: #333;
font-family: arial;
font-size: 12px;
margin: 0;
padding: 0;
background: #e7e7e7 no-repeat fixed center top;
}

.popup {
background: #fff no-repeat fixed center top;
border: 1px solid #CCC;
margin: 10px;
}

.popup .huongdan-right .noidung-hd-tren {
border: none;
}

select {
padding: 2px 2px 2px 2px;
}

select:focus, select:hover {
border: 1px solid #73b8ee !important;
}

select:focus {
box-shadow: 0px 0px 5px #73b8ee;
}

img {
border: none;
margin: 0;
padding: 0;
}

a {
color: #333;
text-decoration: none;
outline-style: none;
}

a:hover {
text-decoration: underline;
color: #e53b2c;
}

a.link_block {
width: 100%;
height: 100%;
display: block;
}

p {
margin: 10px 0;
}

ul, li {
margin: 0;
padding: 0;
}

ul li {
list-style: none;
}

.wrap {
width: 100%;
background-color: transparent;
background: #fff;
float: left;
min-width: 990px;
}

.clear, .clr {
clear: both;
}

.clearLeft {
clear: left;
}

.clearRight {
clear: right;
}

.right-dock {
width: 48px;
float: left;
position: fixed;
bottom: 40px;
right: 10px;
z-index: 9;
}

.right-dock a {
margin-top: 4px;
}
/********************* Header ************************************/
#backToTop {
height: 48px;
width: 48px;
float: left;
background: url(../images/ImageZamina.png) 0px -345px no-repeat;
cursor: pointer;
}

#backToTop:hover {
background-position: -252px -617px;
}

#question {
height: 48px;
width: 48px;
float: left;
background: url(../images/ImageZamina.png) -52px -345px no-repeat;
cursor: pointer;
}

#question:hover {
background-position: -252px -717px;
}

#mess {
height: 48px;
width: 48px;
float: left;
background: url(../images/ImageZamina.png) -103px -345px no-repeat;
cursor: pointer;
}

#mess:hover {
background-position: -252px -667px;
}

.header {
height: 76px;
width: 100%;
background: #f6f6f6;
}

.content-header {
max-width: 1170px;
margin: 0 auto;
}

.content-header .logo {
float: left;
margin-right: 10px;
}

.content-header .middel {
float: left;
margin-top: 40px;
}

.content-header .middel span {
font-family: open_sans_condensedbold Condensed, Helvetica, Arial, sans-serif;
float: left;
font-size: 16px;
font-weight: 100;
}

.content-header .middel i {
background: url(../images/ImageZamina.png) 0 0px no-repeat;
width: 2px;
height: 17px;
display: block;
float: left;
margin: 3px 8px 0 8px;
}

.content-header .right {
width: 544px;
float: right;
padding: 13px 0 0;
}

.content-header .right span {
float: left;
cursor: pointer;
padding-bottom: 1px;
}

.chinhhang {
background: url(../images/ImageZamina.png) -6px 0 no-repeat;
width: 21px;
height: 21px;
display: block;
float: left;
}

.thanhtoan {
background: url(../images/ImageZamina.png) -32px 0 no-repeat;
width: 15px;
height: 21px;
display: block;
margin-left: 27px;
float: left;
}

.doihang {
background: url(../images/ImageZamina.png) -50px 0 no-repeat;
width: 22px;
height: 21px;
display: block;
margin-left: 27px;
float: left;
}

.mar-left {
margin: 3px 0 0 6px;
}

.mar-left2 {
margin: 0px 0 0 6px;
}

.mar-left3 {
margin: 0px 0 0 19px;
}

.empty-avarta {
background: url(../images/ImageZamina.png) -218px -369px no-repeat;
width: 25px;
height: 25px;
float: left;
margin: -5px 7px 0 0;
}

.empty-avarta2 {
background: url(../images/ImageZamina.png) -187px -395px no-repeat;
width: 30px;
height: 29px;
float: left;
margin-top: 3px;
}

.line2-cf {
width: 100%;
float: left;
margin: 8px 0 0 0;
font-size: 14px;
}

.arrow-ci {
background: url(../images/ImageZamina.png) -246px -364px no-repeat;
width: 16px;
height: 8px;
float: left;
position: absolute;
right: 25%;
top: -7px;
}

.email-dn {
margin-left: 5px;
font-size: 14px;
}

.ten-dn {
font-weight: bold;
margin-left: 5px;
font-size: 13px;
width: 180px;
}

.line1-cf {
float: left;
width: 100%;
}

.box-cusInfo {
width: 218px;
position: absolute;
top: 26px;
right: 0;
z-index: 10;
background: #fff;
padding: 13px 10px;
border: 1px solid #ddd;
font-family: open_sans_condensedbold,Helvetica,Arial,sans-serif;
color: #666;
display: none;
}

.txt-dn {
float: left;
margin: 20px 0 0 0px;
}

.lost-password-success {
float: left;
color: green;
font-size: 14px;
border: 1px solid bisque;
padding: 10px 5px;
background: beige;
border-radius: 15px;
font-weight: bold;
}

.lost-password-success p {
margin-left: 25px !important;
line-height: 20px !important;
}

.box-dangnhap {
margin: 45px 0 63px;
float: left;
}

.hotro b:last-child {
margin: 6px 0 0 3px !important;
}

.right .chinhsach {
display: block;
float: right;
}

.right .hotro {
display: block;
float: right;
margin-top: 15px;
position: relative;
}

.right .icon-hotro {
background: url(../images/ImageZamina.png) -72px -1px no-repeat;
width: 17px;
height: 16px;
}

.right .hotro b {
background: url(../images/ImageZamina.png) -91px -1px no-repeat;
width: 7px;
height: 4px;
float: left;
margin: 6px 0 0 8px;
}

.right .hotro i {
color: #b7b7b7;
margin: 0 7px;
float: left;
}

.support-online {
display: none;
width: 200px;
margin-left: -50px;
margin-top: 1px;
position: absolute;
z-index: 99999;
font-weight: bold;
background-color: white;
border: 1px solid #d8d8dd;
border-top: 2px solid #ec9a2a;
}

.mar-left2:hover .support-online {
display: block;
}

.support-online ul {
float: left;
}

.support-online ul li {
float: left;
margin-left: 0px;
}

.support-online ul {
float: left;
}

.support-online ul li ul li {
line-height: 25px;
width: 100px;
float: left;
text-align: left;
}

.support-online ul li ul li a {
padding-left: 8px;
}

.support-online li {
float: right !important;
}
/********************* Navibar ************************************/
.navibar {
height: 45px;
background: #50291A;
float: left;
width: 100%;
min-width: 990px;
}

.navibar .content-navibar {
max-width: 1170px;
margin: 0 auto;
}

.content-navibar .dmsp {
width: 234px;
float: left;
height: 45px;
cursor: pointer;
position: relative;
padding-left: 5px;
}

.arrow-mn {
background: url(../images/ImageZamina.png) -247px -345px no-repeat;
width: 14px;
height: 7px;
position: absolute;
top: 38px;
left: 78px;
display: none;
}

.dmsp:hover .arrow-mn {
display: block;
}

.dmsp-showhide:hover .arrow-mn {
display: block;
}

.content-navibar .dmsp-showhide {
width: 239px;
float: left;
height: 45px;
cursor: pointer;
position: relative;
}

.dmsp i {
background: url(../images/ImageZamina.png) -101px 0px no-repeat;
width: 14px;
height: 12px;
display: block;
margin: 18px 0 0 0;
float: left;
}

.dmsp-showhide i {
background: url(../images/ImageZamina.png) -101px 0px no-repeat;
width: 14px;
height: 12px;
display: block;
margin: 18px 0 0 0;
float: left;
}

.dmsp .text-dmsp {
text-transform: uppercase;
color: #d1d1d1;
font-family: open_sans_condensedbold, Helvetica, Arial, sans-serif;
margin: 13px 0 0 5px;
display: block;
font-size: 16px;
float: left;
}

.dmsp-showhide .text-dmsp {
text-transform: uppercase;
color: #d1d1d1;
font-family: open_sans_condensedbold, Helvetica, Arial, sans-serif;
margin: 13px 0 0 5px;
display: block;
font-size: 16px;
float: left;
font-weight: bold;
}

.content-navibar .text-search {
float: left;
width: 680px;
}

.text-search .textbox-search {
width: 100%;
height: 37px;
float: left;
/*margin: 4px 0 0 0;*/
position: relative;
}

.text-search .btn-search {
width: 60px;
height: 37px;
float: left;
margin: 0px 0 0 8px;
cursor: pointer;
border: none;
background: url(../images/ImageZamina.png) -155px -345px no-repeat;
}

.text-search i {
background: url(../images/ImageZamina.png) -121px 0px no-repeat;
display: block;
width: 23px;
height: 23px;
margin: 7px 0 0 17px;
float: right;
position: absolute;
top: 0px;
right: 48px;
cursor: pointer;
}

.text-search .txtbox-search {
width: 100%;
height: 35px !important;
border: none;
padding-left: 5px;
color: #999;
float: left;
}

.giohang {
width: 181px;
float: right;
position: relative;
}

.giohang i {
background: url(../images/ImageZamina.png) -149px 0px no-repeat;
display: block;
width: 34px;
height: 34px;
float: left;
margin: 5px 0 0 15px;
cursor: pointer;
}

.bg-giohang {
float: left;
height: 45px;
}

.bg-giohang:hover {
}

.giohang .count-pro {
position: absolute;
top: 6px;
left: 48px;
color: #fff;
font-weight: bold;
cursor: pointer;
}

.giohang .txt-giohang {
color: #ddd;
font-family: open_sans_condensedbold, Helvetica, Arial, sans-serif;
float: left;
line-height: 48px;
font-size: 16px;

cursor: pointer;
}

.col1-gh {
float: left;
text-align: center;
height: 45px;
margin-left: 15px;
padding-right: 10px;
}

.col2-gh {
float: left;
text-align: center;
height: 45px;
margin-left: 20px;
padding: 0 7px;
}

.col1-gh:hover {
background: #000;
}

.col1-gh:hover .bg-giohang {
background: #000;
}

.col2-gh:hover {
background: #000;
}

.giohang b {
background: url(../images/ImageZamina.png) -192px -1px no-repeat;
display: block;
width: 21px;
height: 19px;
float: left;
margin: 16px 0 0 0;
position: relative;
cursor: pointer;
}

.mar-left4 {
margin-left: 8px !important;
}

.giohang .count-fav {
color: #fff;
font-family: open_sans_condensedbold Condensed, Helvetica, Arial, sans-serif;
float: left;
margin: 11px 0 0 2px;
font-size: 14px;
font-weight: bold;
background: url(../images/ImageZamina.png) -203px -246px no-repeat;
width: 19px;
height: 19px;
position: absolute;
right: -11px;
top: -21px;
text-align: center;
}

.giohang .LogInReg {
float: left;
line-height: 43px;
font-weight: bold;
margin-left: 13px;
display: none;
}

.giohang .LogInReg a {
color: #e9e9e9;
}
/********************* Trang chu ************************************/
.hompage {
width: 100%;
background: #fff;
float: left;
}

.hompage .main {
width: 1170px;
margin: 0 auto;
padding: 30px 0;
}

.left-hp {
width: 904px;
border-right: 1px solid #ddd;
float: left;
margin-top: -18px;
}
/********************* slide trang chu************************************/
.icon-line-match {
display: block;
background: url(../images/icon-line-match.png) 0px 0px no-repeat;
width: 294px;
height: 10px;
position: absolute;
top: 24px;
z-index: 9;
}

#ft-buttons-slideshowHolder {
position: absolute;
top: 0px;
left: 0px;
text-align: left !important;
padding: 0 !important;
}

#ft-buttons-slideshowHolder a {
color: #444;
font-size: 12px;
padding-right: 10px !important;
}

#ft-buttons-slideshowHolder a:hover {
color: #af0065;
}

.ft-button-slideshowHolder-active {
color: #af0065 !important;
}

.ft-next, .ft-prev {
display: none;
}

.slide-home {
float: left;
margin: 0px 0 0 25px;
}
/********************* slide trang chu************************************/
.bor-ntkm {
width: 644px;
height: 81px;
border: 1px solid #ccc;
float: left;
margin-left: 25px;
}

.bor-ntkm .col1 {
float: left;
margin: 20px 0 0 28px;
font-family: open_sans_condensedbold, Helvetica, Arial, sans-serif;
}

.col1 .txt-col1 {
font-size: 18px;
color: #444;
text-transform: uppercase;
font-weight: bold;
}

.col1 .txt-col2 {
display: block;
font-size: 15px;
color: #767676;
font-weight: 100;
}

.bor-ntkm .icon-gift {
background: url(../images/ImageZamina.png) -221px 0px no-repeat;
width: 63px;
height: 63px;
display: block;
float: left;
margin: 10px;
}

.bor-ntkm .col3 {
width: 280px;
float: left;
}

.col3 .ip-email {
width: 263px;
height: 33px;
margin: 10px 0 0 10px;
color: #666;
border: 1px solid #ccc;
padding-left: 5px;
}

.col3 .female {
background: #232323;
color: #fff;
width: 132px;
height: 25px;
display: block;
float: left;
margin: 4px 0 0 10px;
text-align: center;
line-height: 23px;
font-weight: bold;
cursor: pointer;
}

.col3 .male {
background: #232323;
color: #fff;
width: 132px;
height: 25px;
float: left;
margin: 4px 0 0 5px;
text-align: center;
line-height: 23px;
font-weight: bold;
cursor: pointer;
}
/********************* box gia re************************************/
.right-hp {
width: 250px;
margin: 0 0 0 15px;
float: left;
}

.title-giare {
width: 250px;
border-bottom: 2px solid #565656;
font-family: open_sans_condensedbold, Helvetica, Arial, sans-serif;
font-size: 18px;
text-transform: uppercase;

float: left;
}

.title-giare h3 {
font-size: 16px;
margin: 0;
float: left;
}

.title-giare i {
font-style: normal;
color: #e53b2c;
}

.title-giare .clock {
width: 85px;
height: 22px;
background: #565656;
color: #fff;
float: right;
font-size: 14px;
text-align: center;
line-height: 22px;
font-family: open_sans_condensedbold Condensed, Helvetica, Arial, sans-serif;
font-weight: normal;
}

.title-giare .clock b {
background: url(../images/ImageZamina.png) 0px -24px no-repeat;
width: 13px;
height: 12px;
display: block;
float: left;
margin: 5px 0 0 10px;
}

.box-giare .items {
border-bottom: 1px solid #ddd;
margin: 16px 0 0;
position: relative;
float: left;
border-top: 1px solid #fff;
border-right: 1px solid #fff;
border-left: 1px solid #fff;
}

.box-giare .items:hover {
border: 1px solid #cdcdcd;
box-shadow: 5px 5px 5px -5px #cdcdcd;
}

.box-giare .items .link {
color: #333;
line-height: 18px;
display: block;
margin-left: 12px;
}

.box-giare .items .giakm {
font-family: open_sans_condensedbold Condensed, Helvetica, Arial, sans-serif;
float: left;
font-size: 18px;
color: #e53b2c;
display: block;
margin: 5px 0 15px 12px;
font-weight: bold;
}

.box-giare .items .giakm i {
font-style: normal;
text-decoration: underline;
}

.box-giare .items .giaban {
font-family: open_sans_condensedbold Condensed, Helvetica, Arial, sans-serif;
font-size: 16px;
float: left;
margin: 8px 0 0 10px;
text-decoration: line-through;
}

.box-giare .items .phantramkm {
position: absolute;
top: 0px;
left: 0px;
background: #e53b2c;
width: 69px;
height: 29px;
font-family: open_sans_condensedbold Condensed, Helvetica, Arial, sans-serif;
color: #fff;
font-size: 20px;
padding: 1px 0 0 14px;
font-weight: bold;
}


.box-giare .viewall {
height: 22px;
font-weight: bold;
float: left;
text-align: center;
line-height: 22px;
cursor: pointer;
border: 1px solid #ddd;
padding: 0 10px;
border-top: none;
margin-left: 82px;
margin-top: -1px;
background: #fff;
color: #666;
position: relative;
}

.box-giare .viewall i {
width: 7px;
height: 4px;
background: url(../images/ImageZamina.png) -149px -232px no-repeat;
float: right;
margin: 9px 0 0 7px;
}

.box-giare .viewall a {
float: left;
}

/********************* box menu************************************/
.box-menu {
width: 185px;
float: left;
position: relative;
}

#append-menu {
float: left;
margin: 10px 0 0 0;
position: relative;
}

.address-properties {
position: absolute;
background: #fff;
z-index: 99;
width: 195px;
border-right: 1px solid #e8e8e8;
margin-left: 15px;
}

.box-menu-position {
display: block;
position: fixed;
background-color: rgb(255, 255, 255);
left: 0px;
top: 45px;
}

.box-menu ul {
float: left;
position: relative;
z-index: 999;
background: #fff;
}

.box-menu ul li {
font-family: open_sans_condensedbold, Helvetica, Arial, sans-serif;
font-size: 18px;
border-bottom: 1px solid #ccc;
float: left;
height: 38px;
line-height: 40px;
position: relative;
width: 185px;
}

.box-menu ul li a {
color: #696969;
width: 178px;
float: left;
padding-left: 7px;
}

.box-menu ul li a:hover {
color: #e53b2c;
}

.box-menu ul li i {
background: url(../images/ImageZamina.png) -15px -24px no-repeat;
width: 7px;
height: 10px;
display: block;
float: right;
position: absolute;
right: 0px;
top: 15px;
}

.box-menu ul li:hover i {
background: url(../images/ImageZamina.png) 0 -41px no-repeat;
}

/*.box-menu ul li:hover a
{
text-decoration: none;
font-weight: bold;
color: #fff;
}*/

.box-menu ul li:hover {
background: #e53b2c;
padding-left: 9px;
border-bottom: 1px solid #e53b2c;
width: 175px;
}

.box-menu ul li:last-child {
padding-bottom: 3px !important;
}

.box-menu:hover .mn-lv1 li:last-child {
border-bottom: 1px solid #cdcdcd;
box-shadow: 0px 5px 5px -5px #cdcdcd;
}

.box-submenu {
width: 719px;
height: 413px;
position: absolute;
display: none;
background: #fff;
top: -16px;
left: 185px;
z-index: 99;
border-right: 1px solid #cdcdcd;
border-bottom: 1px solid #cdcdcd;
box-shadow: 5px 5px 5px -5px #cdcdcd;
overflow: hidden;
}

.showhideMn {
display: none;
}

.box-menu ul li .line-active {
background: url(../images/ImageZamina.png) -159px -232px no-repeat;
width: 20px;
height: 39px;
float: right;
position: absolute;
right: -22px;
top: 2px;
display: none;
z-index: 999999;
}

.box-menu ul li:hover b {
display: block;
}

.box-menu .border-right {
width: 1px;
height: 427px;
position: absolute;
top: 20px;
left: 194px;
background: #eee;
display: none;
z-index: 99;
}

.box-menu:hover .border-right {
display: none;
}

.box-menu .submenu-col3 {
float: right;
}

.box-menu .submenu-col1 {
width: 240px;
float: left;
overflow: hidden;
}

.box-menu .submenu-col1 ul {
margin: 25px 0 0 35px;
}

.box-menu .submenu-col1 ul li:first-child a {
text-transform: uppercase;
font-weight: bold;
color: #e53b2c;
}

.box-menu .submenu-col1 ul li {
border-bottom: none;
height: auto;
font-family: Arial;
font-size: 12px;
line-height: 26px;
}

.box-menu .submenu-col1 ul li a {
color: #333;
}

.box-menu .submenu-col1 ul li a:hover {
color: #e53b2c;
}

.box-menu .submenu-col1 ul li:hover {
background: none;
padding: 0;
}

.box-menu .submenu-col2 {
width: 170px;
float: left;
overflow: hidden;
margin: 25px 0 0;
}

.box-menu .submenu-col2 ul li {
border-bottom: none;
height: auto;
font-family: Arial;
font-size: 12px;
line-height: 26px;
}

.box-menu .submenu-col2 ul li:hover {
background: none;
padding: 0;
}

.box-menu .submenu-col2 .thnb {
text-transform: uppercase;
color: #e53b2c;
font-weight: bold;
margin-bottom: 6px;
margin-top: 5px;
}

.box-menu .submenu-col2 .viewall-th {
margin: 30px 0 0 0;
float: left;
font-weight: bold;
color: #e53b2c;
}

.viewall-th i {
width: 5px;
height: 6px;
background: url(../images/ImageZamina.png) -9px -41px no-repeat;
float: left;
margin: 4px 5px 0 0;
}

.liActive {
text-decoration: none !important;

color: #fff !important;
}

#boxMenu {
float: left;
margin-top: 6px;
}

.mnu-visible {
display: none;
position: absolute;
top: 75px;
left: -15px;
height: 400px;
width: 920px;
}

.li-mn-acitve {
background: #e53b2c;
padding-left: 9px;
border-bottom: 1px solid #e53b2c;
width: 175px !important;
}

.li-mn-acitve i {
display: none !important;
}
/********************* san pham theo danh muc trang chu************************************/
.list-pro {
float: left;
margin-top: 37px;
}

.list-pro .box-procate:first-child {
margin: 0px 0 30px 0;
}

.normal {
font-weight: normal;
}

.box-procate {
float: left;
position: relative;
margin: 0 0 30px 0;
width: 100%;
}

.cate-name {
float: left;
font-family: open_sans_condensedbold Condensed, Helvetica, Arial, sans-serif;
text-transform: uppercase;
font-size: 18px;
font-weight: bold;
}

.cate-name h2 {
font-size: 18px;
margin: 0;
}

.cate-name a:hover {
text-decoration: none;
}

.box-title { /*width: 100%;*/
border-bottom: 1px solid #565656;
height: 25px;
margin-right: 22px;
}

.opt-cate {
font-family: open_sans_condensedbold, Helvetica, Arial, sans-serif;
float: right;
text-transform: none;
font-size: 13px;
position: relative;
width: 189px
height: 25px;
overflow: hidden;
}

.opt-cate span.tab-active {

}

.opt-cate i {
position: absolute;
top: 18px;
background: url(../images/ImageZamina.png) -122px -24px no-repeat;
display: block;
width: 15px;
height: 8px;
}

.opt-cate span {
padding-right: 10px;
width: auto;
cursor: pointer;
float: left;
font-family:open_sans_condensedbold
}

.content-procate {
float: left;
}

.box-procate .content-procate .items {
width: 150px;
float: left;
padding: 15px 10px 0 10px;
margin: 13px 6px 0 0;
border: 1px solid #fff;
}

.box-procate .content-procate .items:hover {
border: 1px solid #cdcdcd;
box-shadow: 5px 5px 5px -5px #cdcdcd;
}

.box-procate .content-procate .items:last-child {
margin-right: 0;
}

.loading-icon, .subcribe-loading-icon {
background: url(../images/loading_Zamina.gif) center center no-repeat;
height: 100%;
width: 100%;
top: 0px;
display: block;
z-index: 999;
left: 0px;
}

.subcribe-loading-icon {
display: none;
}

.subcribe-loading {
background-color: #666;
width: 100%;
height: 100%;
position: fixed;
top: 0px;
left: 0px;
opacity: 0.3;
display: none;
}

.content-procate .items .name-sptdm {
font-size: 12px;
font-weight: normal;
line-height: 18px;
float: left;
height: 36px;
overflow: hidden;
margin-top: 10px;
}

.content-procate .items .name-sptdm a {

width: 145px;
}

.content-procate .items .name-sptdm a:hover {
color: #2271b2;
}

.items .name-sptdm i {
background: url(../images/ImageZamina.png) -62px -24px no-repeat;
width: 27px;
height: 19px;
display: inline;
float: left;
position: absolute;
margin-left: 2px;
}

.content-procate .items .tacgia {
font-size: 11px;
color: #666;
}

.content-procate .items .top {
float: left;
padding-bottom: 5px;
width: 152px;
position: relative;
}

.items .top a.mar-img {
float: left;
text-align: center;
width: 100%;
}

.content-procate .items .top:hover span.like, .content-procate .items .top:hover span.unlike {
display: block;
}

.content-procate .items .top .icon-km {
position: absolute;
top: 3px;
right: 0px;
background: url(../images/ImageZamina.png) -25px -22px no-repeat;
width: 33px;
height: 33px;
}

.content-procate .items .top .icon-km i {
color: #fff;
font-weight: bold;
margin: 7px 0 0 3px;
float: left;
font-style: normal;
}

span.like, span.check-like {
position: absolute;
top: 3px;
left: 0px;
display: none;
cursor: pointer;
background: url(../images/ImageZamina.png) 0px -59px no-repeat;
width: 71px;
height: 25px;
}

span.like:hover {
background: url(../images/ImageZamina.png) 0px -86px no-repeat;
}

.content-procate .items .star {
display: block;
margin: 5px 0 0 0px;
font-size: 11px;
color: #666;
float: left;
}

.content-procate .items .star b {
background: url(../images/ImageZamina.png) -93px -20px no-repeat;
width: 13px;
height: 13px;
display: block;
float: left;
}

.content-procate .items .star i {
background: url(../images/ImageZamina.png) -107px -20px no-repeat;
width: 13px;
height: 13px;
display: block;
float: left;
}

.content-procate .items .price {
float: left;
margin-bottom: 15px;
border-top: 1px solid #c9c9c9;
width: 100%;
height: 51px;
}

.price .giakm {
font-family: open_sans_condensedbold Condensed, Helvetica, Arial, sans-serif;
float: left;
font-size: 18px;
color: #e53b2c;
display: block;
margin: 5px 0 0px 0px;
font-weight: bold;
}

.price .giakm i {
font-style: normal;
text-decoration: underline;
}

.price .luotmua {
float: left;
margin: 5px 0 0 0;
color: #666;
display: none;
width: 100%;
}

.content .items .price {
float: left;
width: 100%;
height: 51px;
}

.content .items:hover .luotmua, .content .items:hover span.like, .content .items:hover span.unlike {
display: block;
}

.price .giaban {
font-family: open_sans_condensedbold Condensed, Helvetica, Arial, sans-serif;
font-size: 16px;
float: left;
margin: 8px 0 0 10px;
text-decoration: line-through;
}

.content-procate .items .luotmua {
float: left;
margin: 5px 0 0 0;
color: #666;
display: none;
}

.content-procate .items .luotmua i {
background: url(../images/ImageZamina.png) -184px -27px no-repeat;
width: 12px;
height: 12px;
display: block;
float: left;
margin-right: 5px;
}

.box-procate .content-procate .items:hover .luotmua {
display: block;
}

/**********************box nhan xet**********************/
.box-giare {
float: left;
width: 250px;
margin-top: -9px;
margin-bottom: 10px;
}

.box-giare .title {
font-family: open_sans_condensedbold Condensed, Helvetica, Arial, sans-serif;
font-size: 16px;
font-weight: bold;
}

.box-giare .title i {
background: url(../images/ImageZamina.png) -199px -27px no-repeat;
width: 15px;
height: 13px;
display: block;
float: left;
margin: 5px 5px 0 0;
}

.box-giare .content {
border: 1px solid #d9d9d9;
padding: 15px 15px 5px 15px;
line-height: 18px;
margin: 15px 0 0;
text-align: justify;
margin: 15px 0 0;
position: relative;
}

.box-giare .content a {
color: #2271b2;
margin-left: 7px;
}

.box-giare .content i {
background: url(../images/ImageZamina.png) -63px -46px no-repeat;
position: absolute;
top: -11px;
left: 31px;
width: 24px;
height: 11px;
display: block;
}
/**********************bottom**********************/
.bottom {
width: 100%;
float: left;
margin: 20px 0 0;
}

.bottom .bor-bottom {
border-top: 2px solid #565656;
width: 1170px;
margin: 0 auto;
}
/**********************San pham da xem**********************/
.box-spdx {
width: 291px;
float: left;
padding: 15px 0;
}

.title-spdx {
font-family: open_sans_condensedbold Condensed, Helvetica, Arial, sans-serif;
font-size: 18px;
text-transform: uppercase;
font-weight: bold;
}

.title-spdx h3 {
font-size: 18px;
margin: 0;
}

.box-spdx .content-spdx {
float: left;
margin: 30px 5px 0 0px;
padding-right: 10px;
}

.content-spdx .items {
float: left;
margin-bottom: 10px;
width: 100%;
}

.content-spdx .items img {
border: 1px solid #b4b4b4;
float: left;
margin-right: 10px;
}
/**********************San pham quan tam**********************/
.box-spqt {
position: relative;
width: 858px;
float: left;
padding: 15px 0 15px 20px;
border-left: 1px solid #c9c9c9;
}

.box-spqt .paging-spqt {
float: right;
margin-top: -21px;
}

.paging-spqt span {
background: url(../images/ImageZamina.png) -94px -43px no-repeat;
width: 21px;
height: 21px;
display: block;
float: left;
margin: 0 2px;
cursor: pointer;
text-align: center;
}

.paging-spqt span:hover {
background: url(../images/ImageZamina.png) -119px -43px no-repeat;
color: #fff;
}

.paging-spqt .paging-active {
background: url(../images/ImageZamina.png) -119px -43px no-repeat;
color: #fff;
cursor: pointer;
}

.paging-spqt span i {
font-style: normal;
line-height: 21px;
}

.title-spqt {
font-family: open_sans_condensedbold Condensed, Helvetica, Arial, sans-serif;
font-size: 18px;
text-transform: uppercase;
font-weight: bold;
float: left;
}

.title-spqt h3 {
font-size: 18px;
margin: 0;
}

.box-spqt .content-wrap {
float: left;
}

.box-spqt .content {
float: left;
position: relative;
margin-top: 21px;
}

.box-spqt .content .items {
width: 171px;
float: left;
}

.box-spqt .content .items .top {
float: left;
border-bottom: 1px solid #c9c9c9;
padding-bottom: 5px;
width: 152px;
height: 236px;
position: relative;
}

.box-spqt .items .name-spqt {
font-size: 12px;
font-weight: normal;
line-height: 18px;
float: left;
height: 36px;
float: left;
margin: 5px 0 0;
}

.box-spqt .items .star {
display: block;
margin: 5px 0 0 0px;
font-size: 11px;
color: #666;
float: left;
}

.box-spqt .items .star b {
background: url(../images/ImageZamina.png) -93px -20px no-repeat;
width: 13px;
height: 13px;
display: block;
float: left;
}

.box-spqt .items .star i {
background: url(../images/ImageZamina.png) -107px -20px no-repeat;
width: 13px;
height: 13px;
display: block;
float: left;
}

.box-spqt .items .top .icon-km {
position: absolute;
top: 3px;
right: 0px;
background: url(../images/ImageZamina.png) -25px -22px no-repeat;
width: 33px;
height: 33px;
}

.box-spqt .items .top .icon-km i {
color: #fff;
font-weight: bold;
margin: 7px 0 0 3px;
float: left;
font-style: normal;
}
/************************footer**************************/
.footer {
width: 99%;
float: left;
background: #fcfcfc;
margin-top: 30px;
padding-bottom: 30px;
padding-left: 5px;
}

.line1 {
background: #cdcdcd;
width: 100%;
float: left;
height: 1px;
}

.line2 {
background: #f4f4f4;
width: 100%;
float: left;
height: 1px;
}

.content-footer {
width: 1000px;
margin: 0 auto;
margin-top: 25px;
}

.content-footer .col1 {
width: 234px;
float: left;
}

.content-footer .col1 .title, .content-footer .col2 .title, .content-footer .col3 .title, .content-footer .col4 .title {
font-family: open_sans_condensedbold, Helvetica, Arial, sans-serif;
font-size: 18px;
text-transform: uppercase;
font-weight: bold;
color: #666;
margin-bottom: 10px;
}

.content-footer .col1 span, .content-footer .col2 span {
display: block;
color: #888;
line-height: 25px;
}

.content-footer .col2 {
width: 191px;
float: left;
}

.content-footer .col3 {
width: 211px;
float: left;
}

.content-footer .col3 .tienmat {
background: url(images/tienmat.gif);
width: 74px;
height: 30px;
float: left;
margin-top: 20px;
}

.content-footer .col3 .banking {
background: url(images/internetbanking.gif);
width: 74px;
height: 30px;
float: left;
margin: 0 3px;
margin-top: 20px;
}

.content-footer .col3 .chuyenkhoan {
background: url(images/chuyenkhoan.gif);
width: 74px;
height: 30px;
float: left;
margin-top: 20px;
}

.content-footer .col3 .visa {
background: url(images/visa.gif);
width: 74px;
height: 30px;
display: block;
float: left;
margin: 5px 3px 0 0;
}

.content-footer .col3 .master {
background: url(images/mastercard.gif);
width: 74px;
height: 30px;
display: block;
float: left;
margin-top: 5px;
}

.content-footer .col3 .antoan {
float: left;
margin-top: 15px;
}

.content-footer .col3 .baokim {
background: url(images/baokim.gif);
width: 167px;
height: 62px;
display: block;
float: left;
}

.content-footer .col4 {
width: 268px;
float: left;
}

.content-footer .col4 .nhanngay {
font-family: open_sans_condensedbold Condensed, Helvetica, Arial, sans-serif;
font-size: 18px;
display: block;
margin: 10px 0;
}

.content-footer .col4 .email {
width: 178px;
color: #666;
height: 28px;
padding-left: 5px;
float: left;
}

.content-footer .col4 .btn-send {
width: 73px;
height: 34px;
background: #e53b2c;
margin-left: 5px;
color: #FFF;
text-align: center;
font-family: open_sans_condensedbold Condensed, Helvetica, Arial, sans-serif;
line-height: 34px;
font-weight: bold;
float: left;
font-size: 15px;
border: none;
}

.ketnoi {
margin: 20px 0 0;
display: block;
float: left;
}

.content-footer .col4 .social {
width: 100%;
float: left;
}

.content-footer .col4 .fb {
background: url(../images/ImageZamina.png) -78px -72px no-repeat;
width: 30px;
height: 30px;
float: left;
cursor: pointer;
}

.content-footer .col4 .fb:hover {
background: url(../images/ImageZamina.png) -166px -311px no-repeat;
}

.content-footer .col4 .tt {
background: url(../images/ImageZamina.png) -111px -72px no-repeat;
width: 30px;
height: 30px;
float: left;
margin: 0 5px;
cursor: pointer;
}

.content-footer .col4 .tt:hover {
background: url(../images/ImageZamina.png) -199px -311px no-repeat;
}

.content-footer .col4 .gg {
background: url(../images/ImageZamina.png) -144px -72px no-repeat;
width: 30px;
height: 30px;
float: left;
margin-right: 5px;
cursor: pointer;
}

.content-footer .col4 .gg:hover {
background: url(../images/ImageZamina.png) -230px -311px no-repeat;
}

.content-footer .col4 .yt {
background: url(../images/ImageZamina.png) -178px -72px no-repeat;
width: 30px;
height: 30px;
float: left;
margin-right: 5px;
cursor: pointer;
}

.content-footer .col4 .yt:hover {
background: url(../images/ImageZamina.png) -261px -312px no-repeat;
}

.content-footer .col4 .pt {
background: url(../images/ImageZamina.png) -212px -72px no-repeat;
width: 30px;
height: 30px;
float: left;
margin-right: 5px;
cursor: pointer;
}

.content-footer .col4 .pt:hover {
background: url(../images/ImageZamina.png) -197px -277px no-repeat;
}

.content-footer .footer-bottom {
border-bottom: 1px dotted #e3e3e3;
width: 98%;
float: left;
margin-top: 20px;
color: #e53b2c;
font-weight: bold;
padding-bottom: 10px;
}

.content-footer .thongtin {
width: 98%;
float: left;
margin-top: 10px;
}

.content-footer .thongtin img {
float: left;
}

.content-footer .thongtin span {
display: block;
color: #666;
line-height: 18px;
}
/************************danh muc*******************/
.danhmuc {
width: 100%;
float: left;
}

.danhmuc .main {
width: 1170px;
margin: 0 auto;
padding: 20px 0 0;
}

.main .left-dm {
width: 195px;
float: left;
}

.main .right-dm {
width: 954px;
float: left;
padding-left: 20px;
border-left: 1px solid #ddd;
}
/**************************menu danh muc****************************/
.box-dmsp {
width: 180px;
float: left;
}

.box-dmsp h1, .nameCateLv2 {
font-weight: normal;
font-family: open_sans_condensedbold Condensed, Helvetica, Arial, sans-serif;
font-size: 18px;
padding-bottom: 10px;
text-transform: uppercase;
margin: 0;
float: left;
width: 195px;
}

.box-dmsp li h1 .menu-item1, .box-dmsp li .nameCateLv2 .menu-item1 {
width: 160px;
}

.box-dmsp ul li:hover ul {
display: block !important;
}

.box-dmsp h1 b, .nameCateLv2 b {
width: 11px;
height: 12px;
float: right;
background: url(../images/ImageZamina.png) -203px -231px no-repeat;
margin: 10px 15px 0 0;
cursor: pointer;
}

.box-dmsp h1 b:hover, .nameCateLv2 b:hover {
background: url(../images/ImageZamina.png) -122px -168px no-repeat;
width: 14px;
}

.box-dmsp li {
border-bottom: 1px solid #e6e6e6;
padding: 8px 0;
float: left;
position: relative;
width: 180px;
}

.box-dmsp li:last-child {
border: none;
}

.box-dmsp li:hover i, .danhmuc-hd > ul > li:hover i {
background: url(../images/ImageZamina.png) 0px -41px no-repeat;
}

.box-dmsp li i, .danhmuc-hd > ul > li i {
background: url(../images/ImageZamina.png) -15px -24px no-repeat;
width: 7px;
height: 10px;
display: block;
position: absolute;
right: 3px;
top: 11px;
}

.box-dmsp li:hover a.active strong {
color: #e53b2c;
font-weight: bold;
text-decoration: none;
}

.box-dmsp li a {
width: 196px;
float: left;
}

.box-dmsp li a strong {
width: 170px;
font-weight: normal;
float: left;
}

.box-dmsp li a strong:hover {
font-weight: bold;
}

.box-dmsp li a:hover {
font-weight: bold;
text-decoration: none;
}

.box-dmsp li a.a-active strong {
font-weight: bold;
}

.box-dmsp li.dm-active i, .danhmuc-hd > ul > li.act-hd i {
background: url(../images/ImageZamina.png) -166px -57px no-repeat;
width: 10px;
height: 6px;
display: block;
}

.box-dmsp li.dm-active b {
background: url(../images/ImageZamina.png) -167px -45px no-repeat;
width: 6px;
height: 6px;
display: block;
float: left;
margin: 5px 6px 0 5px;
}

.dmc3 li {
padding: 8px 0;
}

.box-dmsp li.dm-active a.sub-active {
font-weight: bold;
}

.box-dmsp li.dm-active a {
width: 160px;
}

.li-submenu {
position: relative;
}

.li-submenu:hover .sub-menu {
display: block;
}

.sub-menu {
float: left;
display: none;
position: absolute;
top: -1px;
padding: 10px 0 10px 20px;
left: 195px;
width: 184px;
background: #fff;
border: 1px solid #e9e9e9;
border-left: none;
padding-left: 20px;
-moz-border-radius: 3px;
-webkit-border-radius: 3px;
z-index: 99;
box-shadow: -5px 0 5px -5px #b9b9b9;
box-shadow: 0 5px 5px -5px #b9b9b9;
}

.sub-menu li:last-child {
border: none;
}

.sub-menu li {
width: 170px;
}

.sub-menu li:hover a {
color: #333;
}
/**************************Dieu huong****************************/
.dieuhuong {
width: 100%;
float: left;
font-family: open_sans_condensedbold Condensed, Helvetica, Arial, sans-serif;
font-size: 16px;
}

.dh-search a:last-child {
color: #b4b4b4;
}

.dieuhuong a {
float: left;
}

.dieuhuong i {
background: url(../images/ImageZamina.png) -9px -41px no-repeat;
width: 5px;
height: 6px;
display: block;
float: left;
margin: 10px;
}
/****************************slide danh muc**************************************/
.slide-dm {
float: left;
position: relative;
margin: 10px 0;
}

.slide-dm a img {
float: left;
}

.bg-banner {
width: 88px;
height: 276px;
float: left;
}

.slide-dm .btn-next {
background: url(../images/ImageZamina.png) -229px -247px no-repeat;
width: 19px;
height: 57px;
position: absolute;
right: 50px;
top: 110px;
cursor: pointer;
}

.slide-dm .btn-pre {
background: url(../images/ImageZamina.png) -254px -247px no-repeat;
width: 19px;
height: 57px;
position: absolute;
left: 50px;
top: 110px;
cursor: pointer;
}

.slide-dm .pagging-banner {
position: absolute;
bottom: 15px;
right: 104px;
float: left;
margin: 0 2px;
}

.slide-dm .pagging-banner span {
background: url(../images/ImageZamina.png) -94px -43px no-repeat;
height: 21px;
display: block;
width: 21px;
float: left;
margin: 0 3px;
}

.slide-dm .pagging-banner span:hover {
background: url(../images/ImageZamina.png) -119px -43px no-repeat;
color: #fff;
cursor: pointer;
}

.slide-dm .pagging-banner span i {
font-style: normal;
margin: 3px 0 0 7px;
float: left;
}

.activedm {
background: url(../images/ImageZamina.png) -119px -43px no-repeat !important;
color: #fff;
cursor: pointer;
}
/****************************san pham khuyen mai - san pham moi**************************************/
.box-spkm, .box-sphaycm {
float: left;
margin: 20px 0 0;
width: 100%;
}

.box-spkm .title-spkm, .box-sphaycm .title-sphaycm {
font-family: open_sans_condensedbold Condensed, Helvetica, Arial, sans-serif;
font-size: 18px;
text-transform: uppercase;
font-weight: bold;
border-bottom: 1px solid;
padding-bottom: 3px;
margin: 0;
}

.title-spkm span, .title-sphaycm span {
float: right;
font-weight: normal;
font-size: 16px;
}

.title-spkm span i, .title-sphaycm span i {
background: url(../images/ImageZam