Nội quy chuyên mục: Vui lòng không gửi câu hỏi hỗ trợ sử dụng hoặc xin hướng dẫn sử dụng tại đây!
#193237 gửi bởi asdf
Ngày 19 Tháng 03 2020 , 07:58
hoaquynhtim99 đã viết Còn cái code kia mình thấy bạn lấy ok rồi, vấn đề là bạn sửa vào file nào. file php nào đặt tại vị trí nào,
file tpl bạn sửa là file nào sửa ra sao

Vâng, module dispatch bác sửa giúp ok rồi ạ. Module em muốn lấy thông tin người ký là module laws ạ.
- Đoạn code trên em lấy từ: /modules/laws/funcs/detail.php.
- Em chèn vào file: /modules/laws/admin/main.php phía trên dòng
$xtpl->parse('main');
$contents = $xtpl->text('main');
- Sau đó em thêm dòng DATA.singner vào file: /themes/admin_default/modules/laws/main.tpl để hiển thị tên người ký mà ko ra ạ.

Sửa lần cuối bởi asdf vào Ngày 19 Tháng 03 2020 , 08:12, với tổng số 3 lần sửa.
#193238 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 19 Tháng 03 2020 , 09:09
Trong php bạn thêm thế chắc chưa chính xác, trong file main.php bạn tìm cái dòng
// Danh sách văn bản
Kéo xuống một tí có while ($row = $result->fetch()) {
Code bạn thêm vào đó

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#193239 gửi bởi asdf
Ngày 19 Tháng 03 2020 , 10:22
hoaquynhtim99 đã viết Trong php bạn thêm thế chắc chưa chính xác, trong file main.php bạn tìm cái dòng
// Danh sách văn bản
Kéo xuống một tí có while ($row = $result->fetch()) {
Code bạn thêm vào đó

Cám ơn bác rất nhiều nhiều ah. E làm được rồi. LÍNH MỚI mò lên có j mong bác thông cảm. Rất vui khi có người trợ giúp nhiệt tình như bác ạ.

#193252 gửi bởi asdf
Ngày 21 Tháng 03 2020 , 13:49
Bác ơi, trong file main.php (..modules/laws/funcs/main.php) cho hiển thị lên trang chủ em paste dòng code trên vào mà không được. Không tìm thấy dòng while ($row = $result->fetch()) {

Em thử paste vào cả theme.php (..modules/laws/theme.php) mà cũng không được. File hiển thị lại là list.tpl chứ không phải main.tpl.

E tải module laws ở đây ạ.
https://github.com/nukeviet/module-laws
#193253 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 21 Tháng 03 2020 , 20:49
Mấy cái thảo luận đó là trang quản trị bạn, còn ngoài site thì nó lại khác.
Ngoài site bạn mở file modules\laws\functions.php tìm hàm raw_law_list_by_result bên dưới sẽ có tiếp dòng
while ($row = $result->fetch()) {

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#193254 gửi bởi asdf
Ngày 21 Tháng 03 2020 , 21:21
Phan Tấn Dũng đã viết:Mấy cái thảo luận đó là trang quản trị bạn, còn ngoài site thì nó lại khác.
Ngoài site bạn mở file modules\laws\functions.php tìm hàm raw_law_list_by_result bên dưới sẽ có tiếp dòng
while ($row = $result->fetch()) {
Đoạn này phải không ah. Sao em thêm vào rồi F5 reload lại bị trang trắng khi ra trang chủ nhỉ?
 /** * Xây dựng dữ liệu để xuất ra giao diện từ query CSDL * Mục đích gộp hết code các phần list (main, cat, subject, signer, search) về một * * @param PDOStatement $result * @param number $page * @param number $per_page * @return array */ function raw_law_list_by_result($result, $page = 1, $per_page = 1) { global $db_slave, $module_data, $nv_laws_listsubject, $nv_laws_listarea, $nv_laws_listcat, $module_name, $module_info, $site_mods, $module_config, $nv_laws_setting, $lang_module; $array = $array_ids = []; $stt = nv_get_start_id($page, $per_page); while ($row = $result->fetch()) { $sql = 'SELECT title FROM ' . NV_PREFIXLANG . '_' . $module_data . '_signer WHERE id = ' . $row['sgid']; $result = $db->query($sql); list ($row['signer']) = $result->fetch(3); $row['signer_url'] = NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name . '&' . NV_OP_VARIABLE . '=signer/' . $row['sgid'] . '/' . change_alias($row['signer']);
Sao em thêm vào rồi F5 reload lại bị trang trắng khi ra trang chủ nhỉ?
#193255 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 21 Tháng 03 2020 , 22:45
Chụp cái ảnh hay dán code bình thường đi bạn, để format này khó nhìn quá

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#193257 gửi bởi asdf
Ngày 21 Tháng 03 2020 , 22:57
hoaquynhtim99 đã viết Chụp cái ảnh hay dán code bình thường đi bạn, để format này khó nhìn quá

Đây bác ơi (Đoạn in nghiêng là em thêm vào).

/**
* Xây dựng dữ liệu để xuất ra giao diện từ query CSDL
* Mục đích gộp hết code các phần list (main, cat, subject, signer, search) về một
*
* @param PDOStatement $result
* @param number $page
* @param number $per_page
* @return array
*/
function raw_law_list_by_result($result, $page = 1, $per_page = 1)
{
global $db_slave, $module_data, $nv_laws_listsubject, $nv_laws_listarea, $nv_laws_listcat, $module_name, $module_info, $site_mods, $module_config, $nv_laws_setting, $lang_module;

$array = $array_ids = [];
$stt = nv_get_start_id($page, $per_page);

while ($row = $result->fetch()) {

$sql = 'SELECT title FROM ' . NV_PREFIXLANG . '_' . $module_data . '_signer WHERE id = ' . $row['sgid'];
$result = $db->query($sql);
list ($row['signer']) = $result->fetch(3);
$row['signer_url'] = NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name . '&' . NV_OP_VARIABLE . '=signer/' . $row['sgid'] . '/' . change_alias($row['signer']);

#193258 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 22 Tháng 03 2020 , 03:18
Bạn thay biến $db bằng $db_slave hoặc
dòng global bên trên bổ sung biến $db

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com