Nội quy chuyên mục: Vui lòng không gửi câu hỏi hỗ trợ sử dụng hoặc xin hướng dẫn sử dụng tại đây!
#193197 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 16 Tháng 03 2020 , 09:05
Lỗi không xóa được mình đã fix tại đây https://github.com/nukeviet/module-dispatch/commit/60fc375e686e9c75d83abc14b64897543eabd275 bạn tải mấy file đó về ghi đè là được
Còn thêm thông tin người ký từ bảng khác là gì mình không hiểu
Sửa lần cuối bởi hoaquynhtim99 vào Ngày 16 Tháng 03 2020 , 09:05, với tổng số 1 lần sửa.

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#193199 gửi bởi asdf
Ngày 16 Tháng 03 2020 , 09:39
hoaquynhtim99 đã viết Lỗi không xóa được mình đã fix tại đây https://github.com/nukeviet/module-dispatch/commit/60fc375e686e9c75d83abc14b64897543eabd275 bạn tải mấy file đó về ghi đè là được
Còn thêm thông tin người ký từ bảng khác là gì mình không hiểu

Ui, cám ơn bác rất nhiều.
Thêm thông tin người kí trong trang quản lý văn bản là:
- Bảng nv4_vi_laws_row không có thông tin người ký văn bản. Có trường sgid. Khi mình cho thông tin DATA.sgid vào file tpl thì không hiển thị được tên.
- Mình muốn lấy thông tin người kí từ bảng nv4_vi_laws_signer ra. Signer.title.

#193234 gửi bởi asdf
Ngày 19 Tháng 03 2020 , 06:35
asdf đã viết:
hoaquynhtim99 đã viết Lỗi không xóa được mình đã fix tại đây https://github.com/nukeviet/module-dispatch/commit/60fc375e686e9c75d83abc14b64897543eabd275 bạn tải mấy file đó về ghi đè là được
Còn thêm thông tin người ký từ bảng khác là gì mình không hiểu

Ui, cám ơn bác rất nhiều.
Thêm thông tin người kí trong trang quản lý văn bản là:
- Bảng nv4_vi_laws_row không có thông tin người ký văn bản. Có trường sgid. Khi mình cho thông tin DATA.sgid vào file tpl thì không hiển thị được tên.
- Mình muốn lấy thông tin người kí từ bảng nv4_vi_laws_signer ra. Signer.title.

Em lấy đoạn code //Người ký này từ detail.php chèn vào file main.php trong trang quản trị admin.php. Sau đó thêm DATA.singner và main.tpl mà không hiển thị được tên người ký. Bác hoaquynhtim hướng dẫn em chút được không ah. Tks bác.

 // Nguoi ky if (!empty($row['sgid'])) { $sql = 'SELECT title FROM ' . NV_PREFIXLANG . '_' . $module_data . '_signer WHERE id = ' . $row['sgid']; $result = $db->query($sql); list ($row['signer']) = $result->fetch(3); $row['signer_url'] = NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name . '&' . NV_OP_VARIABLE . '=signer/' . $row['sgid'] . '/' . change_alias($row['signer']); }
#193235 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 19 Tháng 03 2020 , 07:11
Module dispatch làm gì có bảng nv4_vi_laws_row bạn, module laws mới có. Mà mấy lỗi bạn nêu trên là của module dispatch cơ mà.
Còn module law cái trường sgid nó lưu ID của người ký, để lấy được tên thì từ cái ID đó bạn query vào bảng nv4_vi_laws_signer, lấy ra cái title thì nó mới hiển thị được tên.
Sửa lần cuối bởi hoaquynhtim99 vào Ngày 19 Tháng 03 2020 , 07:11, với tổng số 1 lần sửa.

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#193236 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 19 Tháng 03 2020 , 07:14
Còn cái code kia mình thấy bạn lấy ok rồi, vấn đề là bạn sửa vào file nào. file php nào đặt tại vị trí nào,
file tpl bạn sửa là file nào sửa ra sao

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com