Nội quy chuyên mục: Vui lòng không gửi câu hỏi hỗ trợ sử dụng hoặc xin hướng dẫn sử dụng tại đây!
#193295 gửi bởi asdf
Ngày 25 Tháng 03 2020 , 21:35
Phan Tấn Dũng đã viết:Module làm trang chủ thì không thể set quyền xem là thành viên được cho nên ý đầu của bạn là không thể có.
Bạn có thể chọn module khác làm trang chủ còn set lại module laws chỉ có thành viên được truy cập.
Set bằng cách vào quản lý module (/admin/index.php?language=vi&nv=modules), sửa module laws chọn chỗ Các nhóm được xem là thành viên chính thức.
Khi làm như vậy ấn vào menu laws hệ thống sẽ tự chuyển đến trang login, sau khi login tự redirect về module laws.

-Phần Menu site e có set quyền xem chỉ module User thôi => Ý này của bạn hơi lủng củng, module user làm sao xem menu site
Hi, diễn đạt chưa thoát được hết ý. Bác thông cảm.
- Theo hướng dẫn em đã lấy module About cho lên trang chủ.
- Set quyền xem cho module laws. Cấp thêm tài khoản. Để e test thử xem, tks bác.