Nhờ cao nhân

Chia sẻ:
#195373 gửi bởi lpmau
Ngày 03 Tháng 02 2021 , 21:15
Mình làm trang web về cộng đồng các thành viên đăng ký tham gia có thể viết bài nay phát xin vấn đề nhờ cao nhân chỉ giúp
1. bài viết thành viên cần có tên thành viên
2. mõi thành viên có trang riêng để thể hiện các bài của thành viên đó
mời mọi người xem qua web nhà mình đề gớp ý them ả
https://dongxanhthosaigon.com/
#195374 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 03 Tháng 02 2021 , 21:40
Cái này bự quá không có sẵn, chắc bạn phải thuê code thêm mới đáp ứng được yêu cầu

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#195377 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 04 Tháng 02 2021 , 01:42
=P~ mình ko có thời gian làm, chờ xem có người chào hàng không

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com