Nhờ cả nhà

Chia sẻ:
#194645 gửi bởi lpmau
Ngày 11 Tháng 10 2020 , 22:59
mình có cái web mà báo lổi vậy không biết lổi gì nhờ mọi người giúp đở
Template]
[] (/home/dongx700/public_html/themes/mobile_default/layout/body) does not exist

parse: blockname [main.metatags] does not exist

parse: blockname [main.metatags] does not exist

parse: blockname [main.metatags] does not exist

parse: blockname [main.metatags] does not exist

parse: blockname [main.metatags] does not exist

parse: blockname [main.metatags] does not exist

parse: blockname [main.metatags] does not exist

parse: blockname [main.metatags] does not exist

parse: blockname [main.metatags] does not exist

parse: blockname [main.metatags] does not exist

parse: blockname [main.metatags] does not exist

parse: blockname [main.links.attr.val] does not exist

parse: blockname [main.links.attr] does not exist

parse: blockname [main.links.attr.val] does not exist

parse: blockname [main.links.attr] does not exist

parse: blockname [main.links] does not exist

parse: blockname [main.links.attr.val] does not exist

parse: blockname [main.links.attr] does not exist

parse: blockname [main.links.attr.val] does not exist

parse: blockname [main.links.attr] does not exist

parse: blockname [main.links] does not exist

parse: blockname [main.links.attr.val] does not exist

parse: blockname [main.links.attr] does not exist

parse: blockname [main.links.attr.val] does not exist

parse: blockname [main.links.attr] does not exist

parse: blockname [main.links] does not exist

parse: blockname [main.links.attr.val] does not exist

parse: blockname [main.links.attr] does not exist

parse: blockname [main.links.attr.val] does not exist

parse: blockname [main.links.attr] does not exist

parse: blockname [main.links] does not exist

parse: blockname [main.links.attr.val] does not exist

parse: blockname [main.links.attr] does not exist

parse: blockname [main.links.attr.val] does not exist

parse: blockname [main.links.attr] does not exist

parse: blockname [main.links.attr.val] does not exist
#194681 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 14 Tháng 10 2020 , 05:08
Bạn đổi tên file themes/mobile_default/layout/main.tpl thành themes/mobile_default/layout/body.tpl xem.
Nếu không được đổi tiếp thành themes/mobile_default/layout/body không thôi. Cái này do data của bạn có vấn đề

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com