#181848 gửi bởi itpkc
Ngày 23 Tháng 12 2016 , 04:02
Nhờ các Pro hướng dẫn cách tăng số ký tự hiển thị ở phần tiêu đề sản phẩm ( Title) ngoài trang chủ, nếu em không nhầm thì mặc định phần tiêu đề chỉ cho phép hiển thị khoảng 40 ký tự ngoài trang index, em muốn nó có thể hiển thị khoảng 60 ký tự thì thêm code hay chỉnh thế nào rất mong các Pro hướng dẫn ạ .
#181859 gửi bởi billygoat
Ngày 24 Tháng 12 2016 , 00:39
Hi, làm theo hướng dẫn nhé bạn:
1. Mở /modules/shops/theme.php sử dụng Search tìm "TITLE0" nó chính là chỗ cần tìm đến.
---> $xtpl->assign('TITLE0', nv_clean60($data_row['title'], 40));
---> thay con số 40 bằng con số 60 của bạn nhé.
2. Save và Enjoy ! :P

hết ham ~O)
https://hoasenvang.vn | https://hoasenvang.org
#181862 gửi bởi itpkc
Ngày 24 Tháng 12 2016 , 09:45
billygoat đã viết Hi, làm theo hướng dẫn nhé bạn:
1. Mở /modules/shops/theme.php sử dụng Search tìm "TITLE0" nó chính là chỗ cần tìm đến.
---> $xtpl->assign('TITLE0', nv_clean60($data_row['title'], 40));
---> thay con số 40 bằng con số 60 của bạn nhé.
2. Save và Enjoy ! :P

Cảm ơn bạn rất nhiều !