#53711 gửi bởi kingscript
Ngày 09 Tháng 05 2010 , 21:19
Hầu như các diễn đàn lớn đều có nút thanks để mọi người có thể cám ơn người đã bỏ công post bài như là một sự ghi nhận công sức của họ cho các bài viết.

Hiện nay Nukeviet chưa có phần này. Mình thấy có nhiều người đã đóng góp và post nhiều bài rất chất lượng nhưng không được cám ơn ghi nhận để họ có thể phấn đầu nhiều hơn vào các bài viết mới chất lượng và tốt hơn nữa.
#53720 gửi bởi laser
Ngày 10 Tháng 05 2010 , 00:29
Cảm ơn bạn đã góp ý.
Hiện giờ Laser vẫn phụ trách quản lý toàn bộ diễn đàn (từ bảo hành tới bảo trì) nên chưa thể làm ngay các công tác này. Đợt tới sẽ có người phụ trách mới làm các công việc này chắc chắn forum sẽ bổ sung các tính năng cần thiết.

Mọi nẻo đường đều dẫn tới tương lai!