#186388 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 05 Tháng 09 2017 , 04:49
thuanthuyen đã viết Dear mn,

Nâng cấp từ NV 3.0 lên 4.2 thì phải làm từng bước thế nào và các bản download xin cảm ơn

Để nâng cấp thì bạn coi 2 hướng dẫn này nhé

Dành cho themes và hệ thống và module:
https://github.com/nukeviet/update
https://github.com/nukeviet/module_c34to40

Không được thì liên hệ mình làm dịch vụ: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/