#174896 gửi bởi vuthao
Ngày 07 Tháng 01 2016 , 22:02
Chi tiết hướng dẫn nâng cấp các bạn xem tại:
https://github.com/nukeviet/update/blob ... /README.md

Ghi chú: Nếu bạn nào dùng phiên bản 4.0.24 không chính thức (Bản giữa 4.0.23 và 4.0.24). cần sửa lại tên phiên bản trong CSDL, sau đó xóa cache trước khi nâng cấp.
#174941 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 11 Tháng 01 2016 , 22:52
anhtrangxua5 đã viết:Có hướng dẫn lên chưa anh vuthao.

Đây bạn ơi
https://github.com/nukeviet/nukeviet/wiki/Ghi-ch%C3%BA-ph%C3%A1t-tri%E1%BB%83n-NukeViet-4.0.24


Cũng hông khó lắm. :x

Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/