#187579 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 29 Tháng 12 2017 , 05:40
Từ bản 4.0.9 lên 4.3 thì thay đổi khá nhiều, nếu bạn sử dụng theme riêng thì bạn nâng cấp lên, còn xài theme mặc định thì xác định nó sẽ bị ghi đè nhiều file

Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/
#187582 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 29 Tháng 12 2017 , 16:40
minhluatpro đã viết Có nghĩa là vẫn dùng themes riêng vẫn đc phải kg bác?

Ý của trinhthinhvn là nếu bạn dùng theme mặc định mà đã chỉnh sửa trực tiếp vào nó thì nâng cấp sẽ bị ghi đè hết những cái bạn đã sửa, còn bạn dùng theme khác thì bạn cần nâng cấp cái theme đó lên để tương thích, hướng dẫn đã có trong phần thông báo phát hành bạn cứ theo đó mà làm.


Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com