Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc phát triển các Theme.
- Tên topic chính là tên Theme. Không được đặt tên Theme trùng với Theme đã có.
- Các thảo luận cho Theme nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không mở topic bắt đầu với câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
- Một theme mới khi giới thiệu cần cung cấp các thông tin sau
[list7bgskx83][*7bgskx83] Tên theme *[/*m7bgskx83]
[*7bgskx83] Tác giả[/*m7bgskx83]
[*7bgskx83] Ngày tạo[/*m7bgskx83]
[*7bgskx83] Phiên bản [/*m7bgskx83]
[*7bgskx83] Đặc tính theme* (Tự động đổi banner theo module, Đa ngôn ngữ hình ảnh, Điều khiển được cột block, có menu ngang trên và dưới điều khiển trong ACP hay menu cứng?...)[/*m7bgskx83]
[*7bgskx83] Demo Online[/*m7bgskx83]
[*7bgskx83] Hướng dẫn cài đặt[/*m7bgskx83]
[*7bgskx83] Ảnh chụp toàn cảnh * (kích thước nhỏ hơn 600x400px)[/*m7bgskx83][/listu7bgskx83]
Những mục có dấu * là thông tin bắt buộc.
Chủ đề Bài viết mới nhất
Help Theme đẹp cho web du lịch
gửi bởi truongtrungviet  23:35 17/07/2010  11 Bài viết   13882 Lượt xem
gửi bởi Nhân Mạnh
00:17 29/06/2018
Help theme đẹp cho du lịch
gửi bởi huyvu223@gmail.com  21:47 20/12/2015  5 Bài viết   3581 Lượt xem
gửi bởi congtudoncoiht
04:25 23/12/2015
Xin Theme phòng giáo dục lạng giang
gửi bởi bungbin  04:06 22/10/2014  3 Bài viết   8959 Lượt xem
gửi bởi lay vo
00:17 23/10/2014
Share Full Source + Data VKICT
gửi bởi duykhanh  12:11 11/08/2010  27 Bài viết   12489 Lượt xem
gửi bởi duykhanh
23:57 06/12/2013
theme đẹp nhất của nukeviet [www.socsontoday.com]
gửi bởi socsontoday  10:43 23/11/2011  18 Bài viết   9347 Lượt xem
gửi bởi lovestar716
10:15 27/09/2013
Slide Tintuconline đưa vào theme
gửi bởi tienviet  09:09 16/06/2009  89 Bài viết   27622 Lượt xem
gửi bởi xudzai
04:52 05/09/2013
Theme mầu sắc cuộc sống!
gửi bởi iandyou  11:54 06/10/2009  4 Bài viết   5469 Lượt xem
gửi bởi tiendatdalat
01:31 24/02/2013
block slide tin tức thuthuatvn.net
gửi bởi vuongtieugiang  10:38 15/12/2012  4 Bài viết   4678 Lượt xem
gửi bởi vuongtieugiang
03:22 23/12/2012
mời cho ý kiến site mới
gửi bởi vuongtieugiang  06:03 18/11/2012  2 Bài viết   3897 Lượt xem
gửi bởi right
09:43 19/11/2012
CÁC BÁC ƠI! CHO EM XIN THEME CHO LỚP HỌC
gửi bởi t33nmjssy0u  05:29 02/07/2010  17 Bài viết   7980 Lượt xem
gửi bởi meomoon189
10:33 15/11/2012
Đoạn code tin chạy chứng khoán chèn vào themes
gửi bởi tencuatoilangannhat  08:51 02/07/2009  37 Bài viết   17073 Lượt xem
gửi bởi sundial
05:00 30/05/2012
theme đẹp cho anh em, không xem thật uổng
gửi bởi hokedangson2  04:42 15/12/2010  10 Bài viết   7797 Lượt xem
gửi bởi quochuynp
04:46 04/05/2012
xin theme làm trường mầm non
gửi bởi hbu82  00:04 20/04/2012  0 Bài viết   8663 Lượt xem
gửi bởi hbu82
00:04 20/04/2012
Theme NGTONLINE
gửi bởi phuminh4  23:12 29/09/2009  13 Bài viết   8546 Lượt xem
gửi bởi vonamson
03:08 10/10/2011
Lại Theme mới cho các bạn
gửi bởi dinhvu  06:27 12/11/2009  16 Bài viết   13539 Lượt xem
gửi bởi tinhvotan
23:39 13/05/2011