Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc phát triển các Module, block, theme và các tính năng mới cho hệ thống.
- Tên topic chính là tên Block, Module, Theme. Không được đặt tên Block, Module, Theme trùng với Block, Module, Theme đã có.
- Các thảo luận cho Module, block, theme nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không gửi câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
Chủ đề Bài viết mới nhất
Module Thời khoá biểu THPT
gửi bởi viho79  04:29 16/04/2010  7 Bài viết   7711 Lượt xem
gửi bởi Tien
04:53 14/09/2017
modules Tài liệu
gửi bởi hienktktdl  21:06 08/01/2010  113 Bài viết   34219 Lượt xem
gửi bởi nguyenanhthi
14:17 31/03/2017
Modules LiveScore Get from http://livescore.com
gửi bởi bsphu  11:26 22/03/2010  4 Bài viết   3994 Lượt xem
gửi bởi sonyalim123
03:00 25/01/2017
Xin modules rao vặt
gửi bởi vinhlonghosting  06:48 21/03/2010  13 Bài viết   8272 Lượt xem
gửi bởi monotran
03:51 07/05/2016
Module About quản lý theo nhân sự
gửi bởi leecats  12:53 11/06/2009  42 Bài viết   19401 Lượt xem
gửi bởi caohung1981
22:57 10/04/2014
xin block thống kê truy cập
gửi bởi tuan1090  07:04 02/11/2010  2 Bài viết   4793 Lượt xem
gửi bởi Cknight
02:48 17/02/2014
Share Module đặt vé máy bay
gửi bởi tuananhqp  07:20 26/09/2009  35 Bài viết   23943 Lượt xem
gửi bởi hiepkhachxua
02:48 15/02/2014
Modules Quản lý thư viện dành cho Thư viện trường học
gửi bởi ldbienhac  09:25 02/06/2009  16 Bài viết   11860 Lượt xem
gửi bởi duc_hg
12:15 11/01/2014
Module Laws cho RC1
gửi bởi ntl9630  00:10 02/06/2009  32 Bài viết   13243 Lượt xem
gửi bởi tri5320
09:21 01/12/2013
Modules Album với host ảnh là Picasa Web
gửi bởi thanhvu7411  03:53 26/01/2010  9 Bài viết   13294 Lượt xem
gửi bởi forever76219
06:38 03/07/2013
modul Danh sách cán bộ giáo viên đã thêm thành phần
gửi bởi comein2003c  10:20 07/08/2009  18 Bài viết   10044 Lượt xem
gửi bởi lanhtt2003
01:51 08/04/2013
[REQ] ShopRC1 mua hàng không cần đăng nhập !
gửi bởi kotvnn  09:31 31/08/2009  5 Bài viết   9697 Lượt xem
gửi bởi quochuy689
08:36 01/03/2013
Module Albums ảnh (nâng cấp từ module Albums của LTN)
gửi bởi laser  14:17 05/06/2009  118 Bài viết   39396 Lượt xem
gửi bởi nalinhpro
06:13 06/10/2012
Module Thời Khóa Biểu
gửi bởi ducuytran  06:09 29/06/2009  33 Bài viết   19628 Lượt xem
gửi bởi Văn Hoàn
21:24 04/10/2012
Modules AutoNews1 - một cách khác lấy tin từ nhiều báo
gửi bởi khoinhh  20:12 12/03/2010  48 Bài viết   20183 Lượt xem
gửi bởi nhuckhonglientuc
03:05 23/07/2012