#183659 gửi bởi vntc
Ngày 11 Tháng 04 2017 , 06:39
Hiện tại thì mình thấy một số lỗi sau:
Lỗi mudule page bìn thường thước đấy domain/ba-viet.html hiện tại là chuyển domain/page/bai-viet.html
Và đang bị lỗi phân trang ở mudule news
Tiếp tục cập nhật tiếp

http://www.mangdulich.com http://www.vemaybayquamang.com http://www.thietkewebsitephp.com.com