Nội quy chuyên mục: - Khu vực dành riêng để giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc cài đặt NukeViet trên hosting và localhot
- Vấn đề về cài đặt các module khác vui lòng đặt câu hỏi tại khu vực dành cho module đó.
- Nếu không tìm thấy khu vực thích hợp vui lòng đặt câu hỏi tại [url=http//nukeviet.vn/phpbb/viewforum.php?f=1063ccxl4ca]đây[/url3ccxl4ca]
- Các bài viết không phù hợp sẽ bị xóa mà không cần báo trước.
#147704 gửi bởi dongchu19
Ngày 15 Tháng 10 2013 , 02:00
Không hiểu sao, khi mình cài đặt nukeviet ở hostinger.vn không được. Mình làm đến bước 5: Cấu hình dữ liệu, thì mình nhập các yêu cầu như sau
Tên host : mysql.hostinger.vn
Username: u694627748
Mật khẩu
Tên cơ sở dữ liệu: u694627748_vinh1
Tiếp đầu tố: nv3

thì nó cứ báo là: Sorry! Could not connect to mysql server
Xin giúp em với!
#147706 gửi bởi khicon038
Ngày 15 Tháng 10 2013 , 02:12
Đây là file config của mình bạn xem thử nhé
Mã: Chọn hết
$db_config['dbhost'] = "mysql.hostinger.vn";
$db_config['dbport'] = "";
$db_config['dbname'] = "u616813733_test";
$db_config['dbuname'] = "u616813733_test";
$db_config['dbpass'] = "abc123";
$db_config['prefix'] = "nv3";

http://xudoanphuocqua.com
#147710 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 15 Tháng 10 2013 , 02:16
dongchu19 đã viết:Không hiểu sao, khi mình cài đặt nukeviet ở hostinger.vn không được. Mình làm đến bước 5: Cấu hình dữ liệu, thì mình nhập các yêu cầu như sau
Tên host : mysql.hostinger.vn
Username: u694627748
Mật khẩu
Tên cơ sở dữ liệu: u694627748_vinh1
Tiếp đầu tố: nv3

thì nó cứ báo là: Sorry! Could not connect to mysql server
Xin giúp em với!


Mình nhớ không nhầm thì trên hostinger, cái user name và database name là 1 đấy !

$db_config['dbname'] = "u616813733_test";
$db_config['dbuname'] = "u616813733_test";

:D xem lại đi bạn !

Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/
#147731 gửi bởi hoangchienmai
Ngày 15 Tháng 10 2013 , 07:19
dongchu19 đã viết:Không hiểu sao, khi mình cài đặt nukeviet ở hostinger.vn không được. Mình làm đến bước 5: Cấu hình dữ liệu, thì mình nhập các yêu cầu như sau
Tên host : mysql.hostinger.vn
Username: u694627748
Mật khẩu
Tên cơ sở dữ liệu: u694627748_vinh1
Tiếp đầu tố: nv3

thì nó cứ báo là: Sorry! Could not connect to mysql server
Xin giúp em với!

Cậu cài trên localhost xong -> sau đó up lên hostinger