Modules Newsletter

Chia sẻ:
Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc thảo luận phát triển các Module, block, theme và các tính năng mới cho hệ thống.
- Tên topic chính là tên Block, Module, Theme. Không được đặt tên Block, Module, Theme trùng với Block, Module, Theme đã có.
- Các thảo luận cho Module, block, theme nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không gửi câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#63685 gửi bởi nguoiabcd
Ngày 30 Tháng 08 2010 , 07:51
Mình tìm mãi nhưng không thấy modules Newsletter này trong nukeviet 3 vậy do nukeviet 3 chưa phát triển modules này hay lý do nào khác

Mong BQT và các bạn trên diễn đàn có thể giúp mình trả lời hoặc chỉ dẫn nơi download cho mình được không .

Thanks All .
#64026 gửi bởi vominhhoang
Ngày 01 Tháng 09 2010 , 13:29
mong các anh chị xây dựng module này trong thời gian tới

Dịch vụ seo website - quảng bá website : http://giaiphapseo.net Yahoo Messenger: ecosimple1102 Email: admin@giaiphapseo.net Hotline: 0126.376.2127