#191486 gửi bởi ddai00bit
Ngày 23 Tháng 06 2019 , 06:06
Xin nhờ các cao nhân giúp đỡ với
Module shops - tôi muốn bỏ check kiểm tra email khi nhập thông tin phần thanh toán làm như nào ah?
Cảm ơn các anh em!

daidt
#191498 gửi bởi ccgdev.net
Ngày 24 Tháng 06 2019 , 03:48
Bạn mở file modules/shops/funcs/order.php

Tìm tới dòng 192 và xóa phần này đi là ok
 if (nv_check_valid_email($data_order['order_email']) != '') { nv_jsonOutput(array( 'error' => 1, 'msg' => $lang_module['order_email_err'], 'input' => 'order_email' )); }

BCB SOLUTIONS - Thiết kế website chuẩn SEO - Thiết kế giao diện nukeviet, module nukeviet.

Contact : 0982 083 283 - 0898 68 98 42 - FB : fb.com/bachdinhcao