Nội quy chuyên mục: Vui lòng không gửi câu hỏi hỗ trợ sử dụng hoặc xin hướng dẫn sử dụng tại đây!
#194123 gửi bởi kduy1508
Ngày 25 Tháng 07 2020 , 07:13
Chào anh/chị!

Trong module văn bản hiển thị đầy đủ thông tin
Mình muốn hiển thị thêm "số thứ tự" văn bản và " Trích yếu" chỉnh thêm chổ nào vậy anh chị!

https://i.imgur.com/SN2GEpW.png
https://i.imgur.com/2JcYHlS.png

Cảm ơn anh/Chị!
#194164 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 30 Tháng 07 2020 , 07:47
Bạn sửa file này https://github.com/nukeviet/module-dispatch/blob/master/themes/default/modules/dispatch/main.tpl
Khoảng dòng 74 tìm cái <thead> thêm vào tiêu đề của bạn
Phần body khoảng dòng 86 trở đi thêm cái ô <td> có cái {ROW.content}

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#194184 gửi bởi kduy1508
Ngày 01 Tháng 08 2020 , 00:37
Mình có thêm như bạn hướng dẫn, nhưng title ở trên muốn thay đổi chổ nào
Vi du: Khi mình chèn số thứ tự nó chèn vào Ngày gửi. Mình muốn title nó đúng chỉnh thêm chổ nào bạn.
Kich thước khi mình chèn thêm ô nó bị đẩy các ô khác tràn lề
Xin hướng dẫn giúp mình. Cảm ơn nhiều!
[img]https://i.imgur.com/U17MNwQ.png[/img]
#194190 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 03 Tháng 08 2020 , 08:42
Cái đó thì bạn tìm hiểu kiến thức html đi. Tiêu đề thì nó ở các thẻ td trong cặp thead
<th> {LANG.dis_date_re} </th>ví dụ cái này bạn thêm cột vào.
Nội dung thì nó nằm ở thẻ <tbody> ví dụ cái
<td> {ROW.from_time} </td>
Như của bạn thì bạn phải chèn 2 chỗ. Số thứ tự trên tiêu đề chèn trước
<th> {LANG.dis_date_re} </th>
Số thứ tự phần body chèn trước
<td> {ROW.from_time} </td>
Số thứ tự không có sẵn, bạn phải lập trình vào chỗ dòng https://github.com/nukeviet/module-dispatch/blob/master/modules/dispatch/theme.php#L134

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#194199 gửi bởi kduy1508
Ngày 04 Tháng 08 2020 , 10:49
Cảm ơn bạn!

Cho mình hỏi thêm trong phần Danh sách công văn => click vào "Sửa" ==> Lưu lại . Thì nó load trang trắng

[img]https://i.imgur.com/W4UxGV8.png[/img]
[img]https://i.imgur.com/vtLecq5.png[/img]
#194201 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 04 Tháng 08 2020 , 12:18
Bạn làm theo hướng dẫn này để lấy lỗi khi trang trắng mình xem thử https://writeblabla.com/blog/xu-ly-khi-bi-trang-trang-tren-nukeviet-4-3.html

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com