#189672 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 12 Tháng 09 2018 , 06:40
schavlev đã viết hoaquynhtim99 Tại sao tôi không có quyền truy cập để chỉnh sửa trong github?! :-/

Bạn phải fork kho code về kho code cá nhân, sau đó chỉnh sửa và tạo pull request vào kho code chính .

Xem thêm quy trình https://github.com/nukeviet/nukeviet/wiki/Quy-t%E1%BA%AFc-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-tr%C3%AAn-kho-m%C3%A3-ngu%E1%BB%93n-Github#quy-tr%C3%ACnh-tham-gia-ph%C3%A1t-tri%E1%BB%83n-code

English:

1. Fork https://github.com/nukeviet/module-videoclips to your repo
2. Edit your repo
3. Mark pull request to https://github.com/nukeviet/module-videoclips


Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.