#189664 gửi bởi schavlev
Ngày 12 Tháng 09 2018 , 02:43

Module playback of video-clips phân trang trang không hợp lệ (неверная пагинация страниц)

Trên ví dụ về trang web của tôi, tôi mang hình ảnh. Hệ thống đã chia các bài viết thành 2 trang, nhưng trang thứ hai không hiển thị tất cả các video. Nếu tôi thay đổi số trong URL và tôi chỉ định 4 thay vì 2, thì video bị thiếu sẽ xuất hiện.

(На примере моего сайта привожу картинки. Система разбила статьи на 2 страницы, но на второй странице показываются не все видео. Если я изменяю цифру в URL и вместо 2 указываю 4, тогда появляется недостающее видео.) [-O<

нюкевиет - русскоязычный сайт http://nukeviet.ru/
#189665 gửi bởi schavlev
Ngày 12 Tháng 09 2018 , 02:51
прикладываю изображения
Đính kèm
(50.05 KB) Đã tải về 2 lần
(58.38 KB) Chưa tải về lần nào
Sửa lần cuối bởi schavlev vào Ngày 12 Tháng 09 2018 , 02:53, với tổng số 1 lần sửa.

нюкевиет - русскоязычный сайт http://nukeviet.ru/