#188708 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 13 Tháng 05 2018 , 14:47
Cho phép sinh viên xem được nhà trọ, chủ nhà trọ có thể đăng tin cho thuê nhà trọ, admin duyệt thông tin nhà trọ

Tải về: https://nukeviet.vn/vi/store/modules/accommodation/
Báo lỗi: https://github.com/hoaquynhtim99/accommodation/issues

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.