Module hỏi đáp

Chia sẻ:
#180942 gửi bởi atm919
Ngày 24 Tháng 10 2016 , 02:59
Bác nào có module hỏi đáp cho nukeviet 4.029 không cho mình xin với? Module cũ chỉ dùng cho 3.4 nên không chạy được trên nukeviet 4.0.29

http://ketoandata.com - Chia sẻ kiến thức và hỗ trợ kế toán tài chính Việt Nam