#167142 gửi bởi thang_tran
Ngày 12 Tháng 03 2015 , 04:20
Ai giúp em với, em đang làm trang web về tư vấn luật mà có sử dụng module hỏi đáp, em kiếm mãi mà không có module nào phù hợp.
Vậy xin anh em nào có share cho em với.
Xin cám ơn
#167158 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 12 Tháng 03 2015 , 20:16
FAQ thì mặc định NV3 có đi kèm với code gốc.
Còn NV4 thì chịu khó chờ một time sẽ có convert cho modules này.

Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/