Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc thảo luận phát triển các Module, block, theme và các tính năng mới cho hệ thống.
- Tên topic chính là tên Block, Module, Theme. Không được đặt tên Block, Module, Theme trùng với Block, Module, Theme đã có.
- Các thảo luận cho Module, block, theme nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không gửi câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#54281 gửi bởi xman
Ngày 24 Tháng 05 2010 , 00:49
Chức năng chính cho phép update message của bạn trên twitter.com. Có thể dùng cho trường hợp như thông báo khi hệ thống thêm bài viết mới hoặc các thông tin muốn thông báo trên tài khoản twitter.com của bạn

http://www.thamtunamviet.com - Dịch vụ thám tử tư Việt Nam http://www.thegioimanguon.com - Thế giới mã nguồn