Nội quy chuyên mục: Chuyên mục hỗ trợ đội thi của Đại học công nghiệp Hà Nội tham gia cuộc thi "Mùa hè sáng tạo" với ý tưởng MHST11-14 & MHST12-04 Tự động hóa bóc và lấy tin cho trang tin điện tử tổng hợp (tích hợp hệ thống lấy tin tự động cho NukeViet).
#105420 gửi bởi danvnpt
Ngày 21 Tháng 12 2011 , 10:03
Tôi có download module getnew của nhóm mhst11-14 nv3_module_getnews(25) về cài vào cho nuke 3.3 final. quá trình cài đặt không có lỗi xảy ra. nhưng khi láy tin và chỉnh sửa thì báo như sau:

Lấy tin theo RSS
Thông báo từ Hệ thống Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: preg_match_all() [function.preg-match-all]: Compilation failed: unrecognized character after (?< at offset 8 in file /modules/getnews/admin/Library/Library.php on line 575
Nên chú ý Nên chú ý: Undefined index: filename in file /modules/getnews/admin/main.php on line 205
Nên chú ý Nên chú ý: Undefined index: filename in file /modules/getnews/admin/main.php on line 206
Nên chú ý Nên chú ý: Undefined index: filename in file /modules/getnews/admin/main.php on line 207


Lấy tin theo các trang web
Thông báo từ Hệ thống Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: preg_match_all() [function.preg-match-all]: Compilation failed: unrecognized character after (?< at offset 40 in file /modules/getnews/admin/Library/GetNews_Regular.class.php on line 94


Ai có rành về phần này mong được chỉ giáo cho. xin cam ơn
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: preg_match_all() [function.preg-match-all]: Compilation failed: unrecognized character after (?< at offset 3 in file /modules/getnews/admin/Library/GetNews_Regular.class.php on line 61

Site demo : http://www.muaban.kiengiang.vn