#181689 gửi bởi thuvp
Ngày 11 Tháng 12 2016 , 09:48
Bạn thử đang nhập quản trị, vào phần cấu hình cho module shops và kiểm tra xem Chức năng đặt hàng đã được bật chưa, nếu chưa thì bạn tích vào để kích hoạt, rồi lưu lại. Chúc bạn thành công !