#2365 gửi bởi laser
Ngày 26 Tháng 02 2007 , 10:37
Bạn hay vào các diễn đàn tạo Web và nhất là các diễn đàn về NukeViet sẽ thấy dùng nhiều từ Mod. Vậy Mod và viết tắt của cái gì?

Trong nhiều tình huống và ngữ cảnh khác nhau, Mod sẽ có ý nghĩa khác nhau.

 1. Trong việc quản lý và phân quyền người sử dụng trên diễn đàn, portal ...
  Mod = Moderator = Người Điều Hành


  Với ý nghĩa này, một Mod là một thành viên có quyền hạn của Người Điều Hành, tức là có một số quyền hạn nhất định để quản lý & tổ chức trong một giới hạn nhất định.
 2. Trong ngữ cảnh nói về viết code và lập trình ...
  Mod = Modification = Sửa đổi, cải tiến


  Khi lập trình, cải tiến một mã nguồn nào đó (nhất là PHPBB) bạn hay nghe người ta nói Mod hay HackMod
  HackMod đơn giản là việc bạn cải tiến mã nguồn, thêm vào đó một số cải tiến mới (thường là các Mod đã được làm trước và bạn chỉ việc bắt chước lại).
 3. Trong NukeViet, nhiều bạn hay viết Mod ~ Module
  Modules trong hệ thống NukeViet và PHP-Nuke là những Tính năng cộng thêm (còn gọi là AddOne hay tính năng tăng cường). Module trong hệ thống NukeViet là một giải pháp tuyệt vời để một nhà lập trình thứ 3 có thể thêm vào hệ thống NukeViet những tính năng mới một cách không giới hạn mà lại rất đơn giản!

Tuy nhiên, không nên viết tắt Module = Mod vì nó dễ gây nhầm lẫn cho người khác!

Mọi nẻo đường đều dẫn tới tương lai!