#188705 gửi bởi ducduongdt24
Ngày 13 Tháng 05 2018 , 08:07
Hiện tại phần nội dung của văn bản trong Module Văn bản bị giới hạn. E copy toàn bộ văn bản vào trình soạn thảo, lúc biên tập thì ok nhưng khi xuất bản thì nội dung văn bản bị thiếu. Mong a c giúp đỡ e cách mở rộng phạm vi số ký tự với ạ!
#188707 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 13 Tháng 05 2018 , 10:50
Bạn mở CSDL lên vào bảng nv4_vi_laws_row sửa trường bodytext (kiểu text mặc định 65.535 ký tự) thành kiểu MEDIUMTEXT (~17 triệu ký tự)

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com