#149552 gửi bởi laser
Ngày 18 Tháng 11 2013 , 15:02
Để khởi động lại chương trình đào tạo nguồn nhân lực lập trình NukeViet chuyên nghiệp, Ban Quản Trị NukeViet chính thức mở lớp Lập trình PHP & MySQL Trên NukeViet Khóa I vào tháng 12 năm 2013

Đối tượng đào tạo:
Các bạn đã có một chút kiến thức về lập trình, ví dự như đã biết một số ngôn ngữ lập trình cơ bản như Pascal hoặc C.

Thời gian: Tháng 12/2013
Ngày khai giảng chính thức: ngày 10 tháng 12 năm 2013.

Địa điểm: Phòng 203, tòa nhà Hoa Cương, số 18 ngõ 11 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Thời lượng: 1 tháng học (tuần 3 buổi) + 1 tháng làm đồ án cuối khóa (tuần 1 buổi offline + tham gia thảo luận tự do online forum, facebook). Tổng thời lượng 16 buổi, mỗi buổi 3-4 tiết, mỗi tiết 45 phút

Lịch học:
- Tối thứ 3, 5 (từ 19h-21h30), Sáng Chủ Nhật (từ 9h-12h).

Đăng ký học tại đây: http://nukeviet.vn/vi/lap-trinh-vien/

Nội dung đào tạo:
1: Tổng quan về NukeViet (1 buổi)

2: Sử dụng NukeViet (1 buổi)

3: Tổng quan về HTML (1 buổi)

4. Lập trình PHP căn bản (2 buổi)

Giới thiệu ngôn ngữ PHP
- Các khái niệm cơ bản: cài đặt, cấu hình, ...
- Biến (Variables).
- Hằng (Constants).
- Kiểu dữ liệu ( Data Types ).
- Chuyển đổi kiểu dữ liệu (Type Conversions).
- Các toán tử (Operators).
- Câu lệnh điều kiện if, switch.
- Vòng lặp ( for, while, do... while, continue, break).
Hàm
- Giới thiệu hàm.
- Khai báo hàm.
- Giá trị trả về của hàm.
- Sử dụng hàm.
-Tham số truyền: tham trị, tham biến.
- Phạm vi biến: biến toàn cục, biến cục bộ.
Mảng
- Tạo mảng, truy xuất phần tử, thêm, xóa phần tử mảng.
- Sử dụng vòng lặp trong mảng: vòng lặp for, while, foreach,....
- Kiểm tra giá trị tồn tại trong mảng.
- Sắp xếp dữ liệu.
- So sánh mảng.
- Trộn mảng.
- Mảng nhiều chiều: khai báo, truy xuất phần tử, duyệt mảng,...
Chuỗi
- Định nghĩa chuỗi.
- Mối quan hệ giữa chuỗi và mảng.
- So sánh chuỗi.
- Chuỗi con.
- Các hàm sử dụng trong chuỗi: tìm kiếm, thay thế, so sánh, chiều dài chuỗi, chuyển đổi ký tự hoa thường.
Xử lý dữ liệu trên Form
- Phương thức GET.
- Phương thức POST
- Redirection.
- Session
- Cookie
- Class Request trong NukeViet

5. Ngôn ngữ SQL - Lập trình CSDL (2 buổi)
A. Ngôn ngữ SQL căn bản
- Giới thiệu ngôn ngữ SQL.
- Các toán tử.
- Các kiểu dữ liệu.
- Tạo table.
- Thay đổi cấu trúc.
- Thêm dữ liệu vào bảng.
- Chỉnh sửa dữ liệu.
- Xóa dữ liệu.
- Select đơn giản.
- Select có sắp xếp dữ liệu.
- Select có hàm tính toán.
- Select có kết bảng.
- Select phân nhóm.
- Select tìm kiếm

B. PHP & MySQL: Class Connect (Xử lý việc kết nối đến cơ sở dữ liệu)
- Tạo kết nối cơ sở dữ liệu.
- Lựa chọn CSDL làm việc.
- Thực thi câu lệnh SQL.
- Duyệt Recordset.
- Đếm số dòng Recordset
- Thêm, xóa, sửa dữ liệu

6. Xứ lý File, thư mục và truy xuất tài nguyên trên mạng (1 buổi)
- Tạo file.
- Truy xuất dữ liệu với File: Mở, đóng, đọc, ghi, xóa, kiểm tra sự tồn tại của file, thay đổi thuộc tính của file.
- Thao tác với thư mục: Tạo, xóa, kiểm tra, đổi, xác định thư mục hiện hành,.
- Truy xuất tài nguyên trên mạng:
--- Giao thức HTTP
--- Giao thức FTP
- Class Upload (Xử lý Upload có lựa chọn định dạng và dung lượng file)
- Class Download (Xử lý Download có lựa chọn định dạng và dung lượng file )
- Tổng quan về Htaccess

7. Xây dựng module (2 buổi)
A. Xây dựng trang Quản trị (Back-End)
- Xây dựng trang đăng nhập: login, logout.
- Xây dựng trang thêm, sửa, xóa, hiển thị thành viên
- Xây dựng hệ thống phân quyền cho từng thành viên
B. Xây dựng trang Hiển thị (Font-End)
- Xây dựng các khối dữ liệu ở các menu trái, phải, trên, dưới,...
- Xây dựng trang liệt kê: liệt kê tin tức, sản phẩm.
- Trang chi tiết.
- Xây dựng chức năng đăng ký thành viên.

8. Xây dựng giao diện (1 buổi)
- Bài tập ứng dụng: Chuyển giao diện html thành theme

9. Training: Sử dụng các lớp xử lý cơ bản cho hệ thống website (1 buổi)
- Class Phân trang (Xử lý Phân trang ở cấp độ cao)
- Class User (Quản lý thành viên với thêm, sửa, xóa các thông tin)
- Hướng dẫn sử dụng Git, github để quản lý Code và làm việc theo nhóm.

10. Đề Tài Tốt Nghiệp (Tự Chọn, Hoặc đề xuất) (4 buổi, sáng chủ nhật hàng tuần)
- Bán Hàng Qua Mạng.
- Trang Tin Tức Chuyên Nghiệp
- Trang âm Nhạc Chuyên Nghiệp.
- Trang Trắc Nghiệm Trực Tuyến.
- Trang Hình Ảnh Trực Tuyến


Công cụ học tập cần có:
- Máy tính xách tay.
- Chương trình Zend Studio, hoặc Aptana Studio 3
- xampp làm máy chủ web
- NotePad++ để sửa nhanh file

Học phí: 2 triệu đồng 1 khóa
Ưu đãi:
- Học sinh, Sinh viên: Học phí giảm 50%, còn 1 triệu đồng.
- Thành viên diễn đàn:
+ Có 10 đến 49 bài viết tính tới thời điểm này: Học phí giảm 10%, còn 1,8 triệu đồng.
+ Có 50-100 bài viết tính tới thời điểm này: Học phí giảm 25%, còn 1,5 triệu đồng.
+ Có >100 bài viết tính tới thời điểm này: Học phí giảm 50%, còn 1 triệu đồng.
- Các đối tượng khác (không phải học sinh, sinh viên hoặc thành viên diễn đàn đã nhận ưu đãi ở trên):
+ Đăng ký học trước 01/12/2013: Giảm 10% học phí, còn 1,8 triệu đồng/1 học viên.
+ Đăng ký học theo nhóm 3 người trở lên: Giảm 10% học phí, còn 1,8 triệu đồng/1 học viên.
+ Đăng ký học trước 01/12/2013 và theo nhóm 3 người trở lên: Giảm 25% học phí, còn 1,5 triệu đồng/1 học viên.

Đăng ký ngay tại đây: http://nukeviet.vn/vi/lap-trinh-vien/

Hoàn tất thủ tục đăng ký bằng cách nộp tiền vào tài khoản: 0031000681487
    Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Hùng
    Ngân hàng: Vietcombank Hải Phòng
    Nội dung: NUKEVIET.EDU Nickname Dienthoai Email
Trong đó: Nickname là nick name trên forum, Dienthoai và Email là số điện thoại và Email của bạn.

Hoặc nộp tiền mặt tại: Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam (VINADES.,JSC)
Địa chỉ: Phòng 1805 - Tòa nhà CT2 Nàng Hương, 583 Nguyễn Trãi, Hà Nội
Email: daotao@vinades.vn, Tel: +84-4-85872007, Fax: +84-4-35500914

Chứng chỉ: 2 chứng chỉ kép.
- Chứng chỉ Webmaster NukeViet 3.x
- Chứng chỉ Lập trình viên NukeViet CMS

Chứng chỉ do Ban Quản Trị NukeViet cấp, đóng dấu VINADES.,JSC (và có thể có cả dấu của Hội tin học Việt Nam - Do chủ tịch Câu lạc bộ Phần mềm tự do nguồn mở Việt Nam (VFOSSA) ký).

Điều kiện cấp chứng chỉ:
- Tham gia > 60% buổi học + thực hành.
- Hoàn thành > 80% các bài tập.
- Hoàn thành bài tốt nghiệp.

Các ưu đãi khác cho học viên tốt nghiệp:
- Học viên tốt nghiệp được gắn nick xanh (nhận diện thành viên đã qua đào tạo) trên diễn đàn NukeViet.vn, được tham gia Ban điều hành diễn đàn NukeViet (nếu có nguyện vọng và đáp ứng được yêu cầu đối với điều hành viên)
- Học viên có công ty riêng hoặc là nhân viên của công ty nào đó thì công ty đó được liệt kê trong danh sách các đơn vị cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho NukeViet tại trang http://nukeviet.vn/vi/partner/
- Được ưu đãi tuyển thẳng vào làm việc tại VINADES.
- Ảnh và danh sách học viên tốt nghiệp sẽ được lưu vĩnh viễn tại website: http://nukeviet.edu.vn

Đăng ký học tại đây ngay: http://nukeviet.vn/vi/lap-trinh-vien/
Sửa lần cuối bởi laser vào Ngày 05 Tháng 12 2013 , 09:01, với tổng số 6 lần sửa.
Nguyên nhân: Cập nhật ngày khai giảng

Mọi nẻo đường đều dẫn tới tương lai!
#149555 gửi bởi hoangchienmai
Ngày 18 Tháng 11 2013 , 15:35
laser đã viết:
hoangchienmai đã viết:
Địa điểm: Hà Nội

:(( :(( :(( :(( :(( :((

Ráng chờ vì năm nữa sẽ có lớp trong đó.

P/S: Thư anh chưa trả lời nhé!

Vâng ạ.
p/s : dạ mấy bữa nay em bệnh,hôm nay mới khỏe -> anh check mail nhé. :D
#149563 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 18 Tháng 11 2013 , 21:50
laser đã viết:Hehe, em dạy mà ko thông báo rùm beng lên thì ai biết.


Năm sau anh laser mở lớp ở TP. HCM nhé! Em sẽ cơm nắm muối mè lều chõng đi học. :D

Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/
#149584 gửi bởi phichan
Ngày 18 Tháng 11 2013 , 23:21
Với người đã đi làm như mình việc học tập trung thật khó bố trí. Ngoái ra có nhiều bạn không gần Hà nội .
Đề nghị các bạn bố trí lớp học trực tuyến. Giáo trình như học trực tiếp kể trên và có thu học phí. Mình tin rằng lượng đăng ký sẽ rất đông. Lại đáp ứng được nhu cầu của thành viên. Mong ban tổ chức xem xét lại!

http://vieclang.info http://ngauhung.org