#188813 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 27 Tháng 05 2018 , 09:31
Bạn mở themes\egov\css\custom.css ra sửa
 #header { margin-top: 30px; background-color: #e1eff5 }
Số 30 thành số 0.

Mở themes\egov\layout\header_extended.tpl xóa đoạn
  <nav class="header-nav"> <div class="container"> <div class="float-right"> <div class="language">[LANGUAGE]</div> <div class="menutop-fix">[MENU_TOP]</div> <div id="tip" data-content=""> <div class="bg"></div> </div> </div> </div> </nav> 
Sau đó nhớ xóa cache

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com