Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc phát triển các theme và các tính năng mới cho hệ thống.
- Tên topic chính là tên Theme. Không được đặt tên Theme trùng với Block, Module, Theme đã có.
- Các thảo luận cho theme nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không gửi câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#156415 gửi bởi abcls
Ngày 06 Tháng 05 2014 , 02:19
Để làm theo được đúng hướng dẫn trong video các bạn cần đăng nhập admin để vào quản trị site chọn cấu hình ->cấu hình chung -> "kích hoạt chức năng tôi ưu site" chọn không kích hoạt
sau đó ta muốn chỉnh sửa thì:
- Với Menu ngang: chỉnh trong file: nav_menu trong thư mục css của theme default
- Màu nền hoặc ảnh nền trang web; Màu chữ và màu nền trên thanh tiêu đề của các block: chỉnh trong file: template trong thư mục css của theme default
Bạn có thể xem thử web của tôi sau khi sửa theo hướng dẫn: http://www.hoangtuannghia.tk