Menu Footer

Chia sẻ:
#188392 gửi bởi nguyenhai123
Ngày 09 Tháng 04 2018 , 22:49
Bác nào chỉ cách thêm cái footer với. Bạn em nó dùng phiên bản 4.0.29 mà em vs nó k thêm được cái footer. Mong các bác chỉ giáo cho. Tks!
#188404 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 10 Tháng 04 2018 , 05:41
footer thì sửa trong file header_extended.tpl trong thư mục layout

Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/
#188408 gửi bởi nguyenhai123
Ngày 10 Tháng 04 2018 , 06:17
trinhthinhvn đã viết footer thì sửa trong file header_extended.tpl trong thư mục layout
Mình thấy có chức năng kéo thả nhưng mà làm nó k nhận bác à. còn Sửa trong code kia thì mình k làm được bác à.
#188409 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 10 Tháng 04 2018 , 08:19
Vậy bạn xem lại theme bạn đang xài nhé, xung đột js làm kéo thả block tịt ngòi. Hơn nữa bạn biết cách xài kéo thả block hông đó, vì ở vị trí footer tùy theo người làm giao diện có thể thêm vị trí hoặc xóa hết đi :)

Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/