#192861 gửi bởi nguyenvantuan
Ngày 02 Tháng 01 2020 , 08:40
Tran Kim Long đã viết:Khi thêm mới sản phẩm thì cả màn hình web chính nhảy vào phủ lên và không thể nhập sản phẩm được nữa.
Mong giúp đỡ
Kiểu như bị nhúng ifream đúng ko bạn

Tel: 0985229635
#192867 gửi bởi longkim
Ngày 03 Tháng 01 2020 , 09:23
Vâng đúng vậy. Hiện tại mình không ở màn hình máy tính nên không chụp màn hình được nhưng khi bấm vào thêm mới sản phẩm thì cả màn hình home page hiện lê trong ô cửa sô nhâp chi tiết.
Có điều chuyển sang máy tính khác làm ok vài lần rồi cũng bị hiện tượng đó.
Mình dùng nuke 4.3.08 và module shóp mới nhất.
Xin cản ơn.