Nội quy chuyên mục: Chuyên mục hỗ trợ đội thi của Đại học công nghiệp Hà Nội tham gia cuộc thi "Mùa hè sáng tạo" với ý tưởng MHST11-14 & MHST12-04 Tự động hóa bóc và lấy tin cho trang tin điện tử tổng hợp (tích hợp hệ thống lấy tin tự động cho NukeViet).
Chủ đề Bài viết mới nhất
Xin giúp đỡ, lỗi ảnh đại diện
gửi bởi ahkiem32  03:26 29/11/2015  1 Bài viết   1363 Lượt xem
gửi bởi anhyeuviolet
03:19 01/12/2015
Sử dụng Ajax --> Help
gửi bởi nopromis  03:12 22/07/2011  2 Bài viết   5694 Lượt xem
gửi bởi hongoctrien
11:08 25/03/2015
Thay biểu tượng trên thanh title trình duyệt web
gửi bởi tapdmphp  04:56 08/11/2011  14 Bài viết   12309 Lượt xem
gửi bởi Wall-E
13:57 09/09/2013
Trong forum có còn modul getnew nào chạy tốt không các bạn
gửi bởi dxluan1986  00:17 28/07/2013  3 Bài viết   5132 Lượt xem
gửi bởi ChickenBlack
23:50 28/07/2013
Modules GetNews Final
gửi bởi bacat  14:34 15/09/2011  20 Bài viết   11940 Lượt xem
gửi bởi xeonline
08:35 07/01/2013
Ý tưởng xây dựng lấy tin theo trang bằng XPath
gửi bởi nopromis  13:00 06/08/2011  4 Bài viết   6191 Lượt xem
gửi bởi hanhclubbl01
03:28 03/01/2013
Module GetNews V4
gửi bởi nopromis  13:16 03/09/2011  4 Bài viết   7166 Lượt xem
gửi bởi blusky
01:29 06/12/2012
Gửi ý tưởng module cho NukeViet 3 tham gia MHST-FOSS 2011
gửi bởi laser  14:16 17/04/2011  20 Bài viết   13414 Lượt xem
gửi bởi nhungquang
05:13 06/04/2012
đăng ký thành viên xong thì được đăng bài
gửi bởi phunghtv  12:04 12/02/2012  1 Bài viết   5782 Lượt xem
gửi bởi quangmyloc
01:43 13/02/2012
Ý tưởng Getnews theo link
gửi bởi hunghtqni  10:29 13/10/2011  6 Bài viết   6458 Lượt xem
gửi bởi taybac
06:41 10/02/2012
Hồ sơ dự án "Tự động hóa bóc và lấy tin cho trang điện tử""
gửi bởi bacat  19:06 14/06/2011  9 Bài viết   7693 Lượt xem
gửi bởi tuanchunglc
22:16 08/01/2012
Module GetNews - Lấy tin tự động cho CMS Nukeviet
gửi bởi danvnpt  10:03 21/12/2011  3 Bài viết   7677 Lượt xem
gửi bởi duongnguyen
19:57 24/12/2011
Làm tiến trình tự động
gửi bởi tuyennv  21:32 27/09/2011  0 Bài viết   5590 Lượt xem
gửi bởi tuyennv
21:32 27/09/2011
Module GetNews V3.0
gửi bởi tuyennv  12:14 05/08/2011  4 Bài viết   6543 Lượt xem
gửi bởi yeunukeviet
09:12 11/08/2011
Lấy thông tin đăng nhập của admin trong NukeViet
gửi bởi tuyennv  04:24 08/08/2011  0 Bài viết   5324 Lượt xem
gửi bởi tuyennv
04:24 08/08/2011